info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài

Với mục tiêu nhằm để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, để tiếp nhận kĩ thuật, công nghệ và kinh  nghiệm quản lý tiên tiến,… Việt Nam đang tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Mấy năm gần đây, thực trạng thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài ngày càng tăng. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện đầu tư theo hình thức này, bài viết sau đây của Luật Minh Anh sẽ làm rõ những quy định của pháp luật về thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài.

Thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài

Thứ nhất, công ty TNHH có vốn người nước ngoài là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, có thể hiểu: công ty TNHH có vốn người nước ngoài là tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập mà ở đó, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra một pháp nhân mới tại Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu đã đặt ra của các nhà đầu tư hoặc doanh  nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Luật Đầu tư 2014 đã tách bạch thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh như nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan đầu tư cấp còn nội dung về pháp nhân được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp và quản lý.

Thứ hai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài

✅ Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

✔️ Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thì:

 • Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

✔️ Hồ sơ nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm những thành phần sau:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+ Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung như: mục tiêu, quy mô, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư,…

+ Bản sao một trong các tài liệu: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giap theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Thứ ba, thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài

✅ Hồ sơ, trình tự thành lập công ty TNHH được  thực hiện tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp:

⭐️ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chủ thể thực hiện chuẩn bị hồ sơ như sau và tiến hành nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người góp vốn thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền đối với trường hợp người góp vốn doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

⭐️ Đối với công ty TNHH một thành viên: Chủ thể thực hiện chuẩn bị hồ sơ như sau và tiến hành nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cá nhân đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp người chủ sở hữu là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH có vốn người nước ngoài trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

✅ Nếu muốn được tư vấn hoặc giải đáp các vấn đề liên quan đến Thành lập công ty TNHH có vốn người nước ngoài hoặc các dịch vụ khác như tư vấn thành lập công ty, Xin giấy phép, bảo hộ nhãn hiệu…vv. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn