info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Người nước ngoài muốn tham gia góp vốn mở công ty tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện gì? Trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành như thế nào. Luật Minh Anh sẽ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư có nhu cầu Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh hoạt động thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

Điều kiện để người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Việt Nam

Người nước ngoài muốn đến Việt Nam mở công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, người nước ngoài cần có dự án đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài cần có cho mình bản kế hoạch đầu tư tại Việt Nam về việc sử dụng vốn đầu tư vào ngành nghề nhất định, tại địa điểm, thời gian nhất định.  

Đây là cơ sở để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiến hành các thủ tục khác nếu muốn đầu tư vào Việt Nam.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư khi đến Việt Nam thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là người nước ngoài gồm có:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngòai;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ bị hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thứ ba, nhà đầu tư là người nước ngoài cần đáp ứng về điều kiện sở hữu tỉ lệ vốn điều lệ và hình thức, phạm vi đầu tư, đảm bảo có sự tham gia hoạt động của nhà đầu tư trong nước theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, pháp luật hiện hành không giới hạn về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau đây: công ty đại chúng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, dầu mỏ, bảo hiểm,.. hoặc điều lệ doanh nghiệp có quy định khác.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên có quy định khác thì nhà đầu tư nước ngoài cần tuân theo quy định tại điều ước quốc tế đó.

Trong một số ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định cụ thể về hình thức và phạm vi đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định đó. Ví dụ: Trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý ( mã CPC 861) thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý dưới hình thức chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty TNHH 100% vốn nước ngoài, công ty TNHH liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài; công ty hợp danh tổ chức luật nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Tổ chức luật nước ngoài chỉ được cung cấp các dịch vụ pháp lý như tư vấn pháp luật, và các dịch vụ pháp lý khác, không được phép tham gia hoạt động tố tụng tại Việt Nam, cũng như không được cung cấp các dịch vụ công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài là thành viên góp vốn.

Nhà đầu tư là người nước ngoài có thể kết hợp với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài cùng nhau góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

Để có thể tham gia góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam, bước đầu tiên nhà đầu tư cần thực hiện đó chính là thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được chúng tôi trình bày ở phần trên, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm tại mục Điều kiện để người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Việt Nam.

Sau khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở công thương nơi doanh nghiệp dự đính đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về đặt tên doanh nghiệp, có địa điểm làm trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào loại hình công ty mà nhà đầu tư dự kiến thành lập sẽ có sự khác nhau. Nhà đầu tư muốn nhận tư vấn chi tiết về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Luật Minh Anh để được tư vấn chi tiết.

Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu nhà đầu tư còn chưa biết nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào sẽ có nhiều ưu thế cho nhà đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu thế nhất cho nhà đầu tư.

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, doanh nghiệp cho nhà đầu tư bao gồm:

 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành nghề kinh doanh hoặc theo quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết WTO;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp;
 • Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn về tạm ngừng hoạt động, giải thể, chấm dứt doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều chỉnh, chấm dứt đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thêm vào doanh nghiệp đã được thành lập tại Việt Nam, thì thủ tục góp vốn được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về mua bán, góp vốn. Nhà đầu tư sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp, đăng ký thay đổi vốn điều lệ nếu có biến động về số vốn điều lệ thì tiến hành thay đổi thông tin thành viên góp vốn, cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp nhận góp vốn đặt trụ sở chính nếu thuộc một trong 2 trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp nhận góp vốn kinh doanh ngành nghề có áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn tới doanh nghiệp có tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp nhận góp vốn;
 •  phần vốn nhà đầu tư nước ngoài dự định góp vốn
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Kết nối luật sư để được tư vấn theo Hotline: 024 6328.3468

#Nếu Quý khách đang phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ có thể tham khảo thêm nội dung -> tại đây