info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình

Sở hữu trí tuệ nói chung và bản quyền kịch bản chương trình nói riêng là tài sản vô hình. Đối với một tài sản vô hình thông thường, chủ sở hữu có thể tự bảo vệ thông qua các biện pháp thông thường mà không nhất thiết phải bằng pháp luật. Nhưng với tính chất vô hình và khi đã công bố công khai, tài sản này có thể bị tước đoạt một cách dễ dàng, nhanh chóng nếu không có sự bảo vệ nghiêm ngặt của pháp luật. Thực tế cho thấy không có một loại tài sản nào cần dựa vào pháp luật nhiều như tài sản trí tuệ, và bản quyền kịch bản chương trình cũng không nằm ngoài sự thật đó. Vậy pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về vấn đề bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình như thế nào? 

Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình

Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình là gì? 

Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình là cách thức, biện pháp được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng nhằm tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu bản quyền kịch bản chương trình cũng như là các chủ thể có liên quan, chống lại bất kỳ một sự xâm phạm nào. 

Nguyên tắc bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình?

Trước hết, bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình phải phù hợp với quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo khoản 3 Điều 5 Luật sở hữu trí tuệ 2005, có quy định về vấn đề áp dụng pháp luật như sau: “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”. Hiện tại, Việt Nam gia nhập các Điều ước quốc tế đa phương là Công ước Rome, Công ước Geneva, Hiệp định Trips và một số công ước song phường khác, nên về cơ bản, các nguyên tắc bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình phải phù hợp với các nguyên tắc nền tảng trong các điều ước quốc tế đó, trừ một số quy định được các điều ước quốc tế cho phép. 

Bên cạnh đó, nguyên tắc bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình được Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định rõ ràng đó là nguyên tắc về sự cân bằng lợi ích của cá nhân, tổ chức có quyền kịch bản chương trình và lợi ích của xã hội, của nhà nước. Điều này được quy định tại Điều 8 Luật sở hữu trí tuệ 2005: “Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh”.

Điều kiện bảo hộ, căn cứ xác lập và thời hạn bảo hộ?

Về điều kiện bảo hộ: Bản quyền kịch bản chương trình thuộc loại hình tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Do đó, chủ thể có quyền được bảo hộ là tổ chức, cá nhân gồm người trực tiếp sáng tạo ra kịch bản chương trình và chủ sở hữu quyền kịch bản chương trình quy định theo pháp luật. Về đối tượng bảo hộ, kịch bản chương trình phải đáp ứng một số điều kiện như: đây là tác phẩm được tác giả trực tiếp sáng tạo mà không phải là do sao chép, ăn cắp, sửa đổi, lấy ý tưởng,… từ tác phẩm của người khác; đây phải là kịch bản chương trình được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kịch bản chương trình đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. 

Về căn cứ xác lập quyền: Giống như quy định tại các điều ước quốc tế song và đa phương, Luật sở hữu trí tuệ 2005 cũng quy định bản quyền kịch bản chương trình được mặc nhiên công nhận và bảo hộ sau khi kịch bản được hình thành trên một loại hình vật chất nhất định. Việc đăng ký quyền kịch bản chương trình theo quy định tại điều 49 Luật sở hữu trí tuệ 2005 không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền bảo hộ. Việc có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với bản quyền kịch bản chương trình chỉ có ý nghĩa khi xảy ra tranh chấp. Theo đó, tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với bản quyền kịch bản chương trình sẽ không có nghĩa vụ chứng minh bản quyền thuộc về mình, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. 

Về thời hạn bảo hộ: Quyền kịch bản chương trình gồm quyền tài sản và quyền nhân thân. Quyền nhân thân như đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì được bảo hộ vô thời hạn, tức không có thời điểm kết thúc. Còn các quyền tài sản và quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố kịch bản chương trình thì Theo khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết, nếu kịch bản chương trình là tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. Thời điểm chấm dứt thời hạn bảo hộ là vào 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền kịch bản chương trình. 

Thủ tục bảo hộ quyền kịch bản chương trình

Để thực hiện bảo hộ quyền kịch bản chương trình, cá nhân, tổ chức có quyền cần thực hiện những thủ tục như sau: 

Về địa điểm nộp hồ sơ: Cục bản quyền tác giả. 

Về thành phần hồ sơ: 

– 01 tờ khai đăng ký bảo hộ quyền kịch bản chương trình

– 01 bản sao giấy CMND của tác giả

– 01 quyết định giao việc nếu chủ sở hữu đối với quyền tác giả là công ty

– 02 bản sao của kịch bản chương trình

– Một số hồ sơ khác nếu có yêu cầu của Cục bản quyền tác giả

Về thời hạn giải quyết: 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, tức bảo hộ quyền kịch bản chương trình trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đóng phí Nhà nước theo quy định. 

⇒ Chúng tôi,  Luật sư chuyên nghiệp về bản quyền hiện đang làm việc tại công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn ” Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.