info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. Có nhiều phương pháp để tác giả thực hiện việc bảo hộ bản quyền phần mềm khác nhau như: các biện pháp tự vệ, các biện pháp kiểm soát biên giới, các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự,… Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả đối với tác phẩm phần mềm của mình đó là đăng ký bản quyền phần mềm. Đăng ký bản quyền phần mềm có ý nghĩa trong việc chứng minh quyền tác giả, hạn chế được những tranh chấp phát sinh cũng như sẽ bảo vệ  tốt nhất bản quyền phần mềm nếu có phát sinh tranh chấp. Vậy, dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm là như thế nào? Có ý nghĩa gì? Và được thực hiện ra sao? Tham khảo Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp qua nội dung dưới đây để hiểu rõ điều đó.

Bản quyền phần mềm là gì?

Bản quyền phần mềm là một quyền tác giả đối với phần mềm – sản phẩm trí tuệ do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Căn cứ vào đó, bản quyền phần  mềm được hiểu theo hai phương diện: 

Về phương diện khách quan: Bản quyền phần mềm là tổng hợp các quy phạm pháp luật về những điều mà tác giả, chủ sở hữu được làm đối với phần mềm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các quy phạm này nhằm xác lập và bảo vệ quyền của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả, xác định các nghĩa vụ của các chủ thể trong việc sáng tạo và sử dụng phần mềm.  Quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi bị vi phạm.

Về phương diện chủ quan: Bản quyền phần mềm là quyền dân sự cụ thể, bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân của chủ thể với tư cách là tác giả, chủ sở hữu của tác giả đối với phần mềm và quyền khởi kiện, khiếu nại, tố cáo khi quyền của mình bị xâm phạm. 

Một số vấn đề về đăng ký bản quyền phần mềm 

Về ý nghĩa của việc đăng ký bản quyền phần mềm, gồm có 2 ý nghĩa sau: Một là, để tạo điều kiện cho công dân phát huy được tài năng để sáng tạo ra những tác phẩm khác chất lượng hơn, pháp luật khuyến khích, thúc đẩy đồng thời cũng bảo đảm thực hiện các quyền của tác giả để tạo ra những cơ chế mới cho những tài năng nghệ thuật phát huy được những năng khiếu của mình. Hai là, đăng ký bản quyền phần mềm là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Quyền tác giả có cơ chế xác lập tự động. Hay nói cách khác, quyền tác giả đối với phần mềm không yêu cầu chủ thể mang quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo hay phải đáp ứng thể thức nhất định. Ngay khi tác phẩm phần mềm được sáng tạo ra bằng hoạt động lao động trí óc, tác giả phần mềm được bảo hộ về mặt pháp lý và có các quyền của người sáng tạo. Do đó, việc đăng ký bản quyền phần mềm, không phải là căn cứ phát sinh quyền tác giả mà chỉ có ý nghĩa là giá trị chứng minh của chủ sở hữu quyền tác giả khi có tranh chấp, hoặc khiếu nại, tố cáo. 

  Bên cạnh ý nghĩa trên, chủ sở hữu nên nộp đơn đăng ký cho phần mềm của mình vì các lí do chính như: Một là, một trong những biện pháp tự bảo vệ của tác giả đối với phần mềm là đưa ra những thông tin chỉ dẫn về văn bằng bảo hộ. Nếu như thông tin về văn bằng bảo hộ được đính kèm hoặc được thể hiện trên phần mềm thì các tổ chức, cá nhân khác sẽ không dám thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm. Hai là, theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan của mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký bản quyền phần mềm thì khi có tranh chấp xảy ra, các chủ thể này phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình. Vì việc chứng minh bản quyền phần mềm không phải việc đơn giản, thậm chí rất khó khăn nên Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với bản quyền phần mềm là một chứng cứ có giá trị đặc biệt quan trọng trong các trường hợp biện pháp giải quyết tranh chấp như khởi kiện ra Tòa án, khởi kiện Trọng tài hoặc hòa giải được áp dụng. Ba là, chi phí đăng ký bản quyền phần mềm (loại hình chương trình máy tính) không quá lớn: mức phí cấp Giấy chứng nhận đối với các tác phẩm là 400.000 đồng. Bốn là, việc đăng ký quyền tác giả không mất quá nhiều thời gian: 25-35 ngày. Năm là, địa điểm thực hiện thủ tục này cũng tương đối thuận tiện: chủ sở hữu hoặc đại diện của họ có thể tiến hành nộp đơn tại Cục bản quyền tác giả tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp?

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm do Luật Minh Anh cung cấp. Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn, soạn thảo và đại diện nộp hồ sơ đăng ký bản quyền nhanh chóng, đầy đủ và chính xác . 

Về chủ thể: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 gồm người trực tiếp sáng tạo ra phần mềm game và chủ sở hữu quyền tác giả phần mềm. Mặt khác, theo quy định của Bộ luật dân sự, các chủ thể trên có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đại diện nộp đơn đăng ký. 

Về thành phần hồ sơ: thành phần hồ sơ hợp lệ bao gồm

  • 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin (như hướng dẫn sau mỗi tờ khai); 
  • 02 bản sao đĩa CD chứa phần mềm cần đăng ký quyền tác giả và 02 bản in tác phẩm (bao gồm giao diện và mã code).  Trong đó, 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký; 
  • 01 bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh;
  • 01 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đăng ký bản quyền game của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu phần mềm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả đối với bản quyền  thuộc sở hữu chung.

Về địa điểm nộp hồ sơ: Cục bản quyền tác giả tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Về trình tự thủ tục nộp hồ sơ: 

Nếu cá nhân/ tổ chức lựa chọn dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp, các công việc chúng tôi thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1: Quý khách hàng cung cấp thông tin cho Luật Minh Anh để được tư vấn về đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp.

Bước 2: Luật Minh Anh sẽ soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định và chuyển lại quý khách ký theo hướng dẫn.

Bước 3: Sau khi nhận được bản hồ sơ ký đóng dấu hoàn thiện, Luật Minh Anh sẽ đại diện nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 4: Theo dõi và nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm, chuyển trả lại khách hàng và thanh lý dịch vụ.

Về thời hạn: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ngoài nội dung Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm chuyên nghiệp bạn hãy truy cập website công ty luật Minh Anh Luatminhanh.vn để tham khảo thêm về các vấn đề đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền tác giả và các nội dung quan trọng khác.