Tư vấn xin giấy phép cho thuê lại lao động

  Cho thuê lại lao động là việc người lao động duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động nhưng được cử đi làm việc tại doanh nghiệp khác theo diện cho thuê lại lao động. Luật Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin […]

  Xin giấy phép cho thuê lại lao động

  Xin giấy phép cho thuê lại lao động – Theo quy định của Điều 53, Bộ Luật Lao Động năm 2012 thì “Cho thuê lại lao động” là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người […]

  Thế nào là giết người thuê hoặc thuê giết người

  Tóm tắt câu hỏi: Thưa luật sư, em trai tôi thua cá độ bóng đá, sau khi không trả được nợ đã bị chủ nợ thuê xã hội đen đến đánh đến chết. Hiện giờ các đối tượng đã bị bắt và khởi tố. Tôi xin hỏi luật sư là các đối tượng đó phạm […]

  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  Căn cứ theo Điều 56 Bộ luật Lao đông 2012 quy định cụ thể như sau: Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động. Thông báo cho người […]

  Dịch vụ xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng […]

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu; Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định; Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ […]

  Điều kiện kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động

  Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng […]

  Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về hoạt động cho thuê lại lao động

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 55/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO […]

  Hotline: 093 883 4386