info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, tư vấn giấy phép, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên.v.v.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


1. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài của công ty Minh Anh.
+   Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với doanh nghiệp liên doanh;
+   Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
+   Tư vấn quy định của pháp luật về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án;
+   Tư vấn quy định Pháp luật về thuế;
+   Tư vấn quy định Pháp luật về ưu đãi đầu tư;
+   Tư vấn quy định Pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
+   Tư vấn quy định Pháp luật khác có liên quan;
+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.
2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh.
+ Giấy đề nghị thành lập công ty liên doanh với nước ngoài ( Theo mẫu quy định );
+ Bản danh sách thành viên công ty , kèm theo là Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân , người đại diện ủy quyền theo pháp luật ;
+ Bản sao công chứng đã được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự của doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư liên doanh;
+ Bản điều lệ công ty liên doanh ;
+ Văn bản xác định vốn pháp định, Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty theo quy định pháp luật với truờng hợp thành lập công ty có điều kiện như trên.
 3.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền.
Công ty Minh Anh thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:
+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;
+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
+   Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư;
+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.
4. Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp liên doanh.
+ Tư vấn các hành lang pháp lý để doanh nghiệp hoạt động đúng với quy định của pháp luật hiện hành;
+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, tài chính của doanh nghiệp liên doanh;
+ Tư vấn nội bộ doanh nghiệp..v.v.