info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, tư vấn giấy phép, tư vấn tranh chấp, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên.v.v. Bài Viết này Luật Minh Anh xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

? Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được hiểu như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là quá trình một tổ chức hoặc cá nhân từ một quốc gia khác đầu tư vào và sở hữu hoặc kiểm soát một doanh nghiệp ở Việt Nam, Quá trình này thường được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp địa phương, thành lập công ty liên doanh, hoặc xây dựng một doanh nghiệp mới.

Điểm quan trọng liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài:

+ Cổ phần hóa : Có thể thông qua việc mua lại cổ phần của doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hoặc thành lập một công ty con với sự đầu tư từ nước ngoài.

+ Công ty liên doanh: Thành lập một doanh nghiệp mới thông qua việc hợp tác với một đối tác là doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ cổ phần và quản lý doanh nghiệp cùng nhau.

+ Chiến lược đầu tư : Quyết định loại hình đầu tư, mức độ kiểm soát, và mức độ rủi ro trong doanh nghiệp đối tượng.

+ Pháp lý và Thuế: Nắm vững các quy định pháp lý và thuế liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thị trường và Nghiên cứu thị trường: Nắm bắt thông tin thị trường, văn hóa kinh doanh, và đặc điểm kinh tế của quốc gia mục tiêu để đảm bảo chiến lược kinh doanh phù hợp.

+ Quản lý và Văn hóa doanh nghiệp: Hiểu rõ về văn hóa doanh nghiệp và quản lý mối quan hệ với nhân viên tại Việt Nam.

+ Chính sách và An ninh kinh tế: Đánh giá chính sách và môi trường an ninh kinh tế của Việt Nam, đảm bảo rằng môi trường kinh doanh là ổn định và dự báo được.

+ Quản lý Rủi ro: Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, chính trị, và thị trường có thể phát sinh từ môi trường kinh doanh nước ngoài.

=> Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố kinh doanh, pháp lý, và văn hóa của Việt Nam, đồng thời, nó cũng đặt ra những thách thức và cơ hội đặc biệt đối với các doanh nghiệp quốc tế.

? Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài của Luật Minh Anh.

+   Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với doanh nghiệp liên doanh;

+   Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+   Tư vấn quy định của pháp luật về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án;

+   Tư vấn quy định Pháp luật về thuế;

+   Tư vấn quy định Pháp luật về ưu đãi đầu tư;

+   Tư vấn quy định Pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

+   Tư vấn quy định Pháp luật khác có liên quan;

+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.

=> Tham khảo chi tiết hơn trong bài viết: Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh cần có.

+ Giấy đề nghị thành lập công ty liên doanh với nước ngoài ( Theo mẫu quy định );

+ Bản danh sách thành viên công ty , kèm theo là Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân , người đại diện ủy quyền theo pháp luật ;

+ Bản sao công chứng đã được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự của doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư liên doanh;

+ Bản điều lệ công ty liên doanh ;

+ Văn bản xác định vốn pháp định, Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty theo quy định pháp luật với truờng hợp thành lập công ty có điều kiện như trên.

 Thực hiện các công việc theo uỷ quyền.

Công ty Luật Minh Anh thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:
+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư;

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.

Hỗ trợ Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp liên doanh.

+ Tư vấn các hành lang pháp lý để doanh nghiệp hoạt động đúng với quy định của pháp luật hiện hành;

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, tài chính của doanh nghiệp liên doanh;

+ Tư vấn nội bộ doanh nghiệp..v.v.

✅ Hãy kết nối với luật sư để đảm bảo việc Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành theo Hotline: 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn