info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần Năm 2022

Lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần Năm 2022

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

I. THỜI GIAN NGHỈ:

– Tết âm lịch: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần từ ngày 27/01/2022 (tức ngày 25/12/2021 âm lịch) đến hết ngày 07/02/2022 (tức ngày 07 âm lịch).

Đề nghị các bộ phận, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

TM: GIÁM ĐỐC CÔNG TY