info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài  là dịch vụ cao cấp của Luật Minh Anh tại Việt Nam, ngoài ra chúng tôi còn thực hiện tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty vốn nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Khái niệm về Thành lập chi nhánh (CN) công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập CN công ty nước ngoài tại Việt Nam là quá trình mà một công ty hoặc tổ chức nước ngoài thiết lập một đơn vị phụ thuộc tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hoặc sản xuất tại Việt Nam. Quá trình này cần tuân theo các quy định, quy trình và thủ tục pháp lý của Việt Nam.

Các bước cơ bản cần thực hiện khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

+ Đăng ký kế hoạch đầu tư: Công ty nước ngoài cần xác định kế hoạch đầu tư, bao gồm ngành công nghiệp và quy mô dự án, sau đó nộp đơn đăng ký với cơ quan chức năng của Việt Nam.

+ Thực hiện thủ tục pháp lý: Công ty phải làm các thủ tục pháp lý cần thiết để được phép hoạt động tại Việt Nam, bao gồm việc xác định tên và địa chỉ của chi nhánh, quản lý và đại diện pháp luật tại Việt Nam.

+ Thành lập tài khoản ngân hàng: Chi Nhánh cần mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

+ Đăng ký thuế và kế toán: Công ty cần đăng ký thuế và báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế và kế toán Việt Nam.

+ Đăng ký lao động: Chi nhánh cần thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động, bao gồm việc tuyển dụng và đăng ký lao động.

+ Được cấp giấy phép hoạt động: Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, chi nhánh sẽ nhận được giấy phép hoạt động từ cơ quan quản lý thích hợp tại Việt Nam.

+ Tuân theo các quy định và nghị định: Chi nhánh cần tuân theo các quy định và nghị định của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh và thực hiện các báo cáo hàng năm về tài chính và hoạt động.

✅ Thực hiện Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam hay Thành lập CN công ty nước ngoài tại Việt Nam là một quá trình phức tạp và đòi hỏi kiến thức về pháp luật và quy định cụ thể của Việt Nam. Do đó, thường cần sự hỗ trợ từ một luật sư hoặc công ty tư vấn pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và thành công trong quá trình thành lập chi nhánh.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ở VN của Luật Minh Anh:

1. Các Luật sư của Luật Minh Anh sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn như sau đây:

+ Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam liên quan tới hoạt động thành lập chi nhánh công ty nước ngoài;

+ Tư vấn điều kiện để được cấp phép thành lập CN công ty nước ngoài tại Việt Nam;

+ Tư vấn mô hình tổ chức và cơ cấu chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

+ Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

+ Tư vấn địa điểm đặt trụ sở chi nhánh;

+ Tư vấn chọn tên chi nhánh;

+ Tư vấn chọn người đứng đầu đại diện pháp luật chi nhánh;

+ Tư vấn các thông tin, giấy tờ cần thiết liên quan tới hoạt động thành lập CN công ty nước ngoài;

+ Nghiên cứu và xem xét tính pháp lý của các thông tin, giấy tờ do khách hàng cung cấp;
Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Tham gia tư vấn, đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

2. Lập hồ sơ xin thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài ở Việt Nam;

+ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài;

+ Soạn thảo hồ sơ đăng ký dấu chi nhánh của công ty nước ngoài(nếu cần);

3. Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Luật Minh Anh đại diện khách hàng tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động của chi nhánh và các công việc khác liên quan đến thủ tục thành lập CN của công ty.

4. Các công việc tư vấn miễn phí sau dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài.

+ Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng thương mại;

+ Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí qua email;

+ Tư vấn và hỗ trợ thực hiện bổ sung các giấy tờ liên quan;

✅ Là công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hay nước ngoài và đang có kế hoạch thành lập CN công ty nước ngoài tại Việt Nam nhưng gặp khó khăn về các thủ tục pháp lý, hãy kết nối với các Luật sư làm việc tại Luật Minh Anh để được tư vấn và sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, giấy phép con…Với chi phí tối ưu nhất.

✅ Tham vấn với luật sư hoặc cố vấn doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình theo Hotline: 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn