info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài  là dịch vụ cao cấp của Luật Minh Anh tại Việt Nam, ngoài ra chúng tôi còn thực hiện tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty vốn nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài là dịch vụ cao cấp của Luật Minh Anh, ngoài ra chúng tôi còn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ở VN của Luật Minh Anh:

1. Các Luật sư của Luật Minh Anh thực hiện các hoạt động tư vấn như sau đây:
Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam liên quan tới hoạt động thành lập chi nhánh công ty nước ngoài;

Tư vấn điều kiện để được cấp phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn mô hình tổ chức và cơ cấu chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn địa điểm đặt trụ sở chi nhánh;

Tư vấn tên chi nhánh;

Tư vấn người đứng đầu đại diện pháp luật chi nhánh;

Tư vấn các thông tin, giấy tờ cần thiết liên quan tới hoạt động thành lập chi nhánh công ty nước ngoài;
Nghiên cứu và xem xét tính pháp lý của các thông tin, giấy tờ do khách hàng cung cấp;
Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;
Tham gia tư vấn, đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
2. Lập hồ sơ xin thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài ở Việt Nam;
Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài;
Soạn thảo hồ sơ đăng ký dấu chi nhánh của công ty nước ngoài(nếu cần);
3. Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Luật Minh Anh đại diện khách hàng tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động của chi nhánh và các công việc khác liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh của công ty.
4. Các công việc tư vấn miễn phí sau dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài.
Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng thương mại;
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí qua email;