info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền phần mềm game

Vừa mới đây, Blizzard đã tiến hành khởi kiện 4399 Network vì vi phạm bản quyền trò chơi di động Clash of Fighters và tựa game trực tuyến Gunplay Battlefront. Theo đó, 4399 Network đã phải đền bù số tiền lên tới 570.000 USD vì thua kiện bản quyền trước Blizzard. Đây là một trong rất nhiều vụ kiện bản quyền phần mềm game từ trước đến nay. Nhận thấy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình được pháp luật bảo vệ, bên cạnh việc xin giấy phép để kinh doanh thì cá nhân, tổ chức cần thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm game. Vậy đăng ký bản quyền phần mềm game là như thế nào? Pháp luật hiện hành quy định thủ tục trình tự ra sao về vấn đề này? 

Đăng ký bản quyền phần mềm game

Đăng ký bản quyền phần mềm game là gì? 

Đăng ký bản quyền phần mềm game là thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm game do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền này đã được quy định rõ ràng tại tại khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. 

Ý nghĩa của việc đăng ký bản quyền phần mềm game? 

Thứ nhất, đăng ký bản quyền phần mềm game không phải là căn cứ phát sinh quyền tác giả nhưng việc đăng ký bản quyền phần mềm game có giá trị là chứng cứ chứng minh của đương sự khi có tranh chấp về quyền tác giả và một bên khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyền tác giả được xác lập dựa vào chính hành vi tạo ra tác phẩm của tác giả, không phụ thuộc vào thể thức, thủ tục nào. Quyền này được phát sinh một cách mặc nhiên và nó được thiết lập từ thời điểm tác phẩm đó được thể hiện dưới hình thức khách quan mà người khác có thể nhận biết được. Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc các tác giả nghĩa vụ đăng ký bản quyền phần mềm game bởi quyền này là một quyền “tuyên phận”, quyền tự động phát sinh khi ý tưởng của tác giả đã được thể hiện dưới hình thức nhất định – phầm mềm game. 

Thứ hai, việc đăng ký bản quyền phần mềm game nhằm mục đích được độc quyền sử dụng và chứng minh được quyền sở hữu trí tuệ của mình cho các sản phẩm game, từ đó có thể đảm bảo tối ưu các quyền, lợi ích được pháp luật quy định (gồm các quyền về nhân thân và các quyền về tài sản). Đây cũng được coi là một cách thức quan trọng nhằm thương mại hóa bản quyền phần mềm game đã được đăng ký.

Cách thức đăng ký bản quyền phần mềm game

Một là, về chủ thể có thẩm quyền đăng ký: Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả; Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả; Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả; Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế; Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền; Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật dân sự, các chủ thể trên có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đại diện nộp đơn đăng ký.

Hai là, về cơ quan có thẩm quyền đăng ký bản quyền phần mềm game đó là Cục Bản quyền tác giả. Cục Bản quyền tác giả là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền của mọi tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước. 

– Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội. ĐT: 024.38 234 304.

– Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39 308 086

– Tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 023.63 606 967

Ba là, về thành phần hồ sơ đăng ký, bao gồm: 

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin (Luật Minh Anh soạn); 
  • 02 bản sao đĩa CD phần mềm game cần đăng ký quyền tác giả và 02 bản in tác phẩm (bao gồm giao diện và mã code) Trong đó, 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký; 
  • 01 bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh;
  • 01 bản sao chứng minh nhân dân tác giả;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đăng ký bản quyền game của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu phầm mềm game có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả đối với bản quyền game thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Bốn là, về phương thức nộp hồ sơ đăng ký thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau: có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ cơ quan này. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. 

⇒ Chúng tôi,  Luật sư chuyên về Đăng ký bản quyền phần mềm hiện đang làm việc tại công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và cung cấp ” Đăng ký bản quyền phần mềm game ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.