info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoàiCông ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, tư vấn thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, tư vấn giấy phép, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên.v.v.

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

1. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài của chúng tôi bao gồm:
+   Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;
+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về thuế;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;
+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
+   Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;
+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp
2.  Đại diện nhà đầu tư thực hiện các công việc.
Công ty Minh Anh thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:
+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;
+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
+   Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư;
+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
3. Tư vấn sau thành lập công ty liên doanh.
+ Tư vấn các hành lang pháp lý để doanh nghiệp hoạt động đúng với quy định của pháp luật hiện hành;
+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, tài chính của doanh nghiệp liên doanh;
+ Tư vấn nội bộ doanh nghiệp..v.v.