info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là công ty do cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên gồm các giấy tờ sau:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty.;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

– Nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân : CMTND hoặc hộ chiếu;

– Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền kèm giấy tờ chứng thực cá nhân;

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

6. Một số giấy tờ liên quan.

=> Ngoài ra, công ty cần chú ý, đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định thì cần có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền . Đối với công ty kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì cần thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định.

Ai có thể làm chủ sở hữu và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một cá nhân hoặc một tổ chức được phép làm chủ sở hữu và quản lý, Cá nhân hay tổ chức này thường được gọi là “chủ sở hữu” hoặc “đại diện pháp luật” của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên có thể là người sáng lập công ty hoặc một bên mua lại toàn bộ cổ phần của công ty từ chủ sở hữu trước đó.

+ Về việc quản lý thì chủ sở hữu có thể tự mình quản lý hoặc chỉ định một người khác để đại diện và quản lý công ty. hoặc công ty có thể thuê một giám đốc hoặc một quản lý chuyên nghiệp để điều hành công việc, nhưng chủ sở hữu vẫn giữ vai trò quyết định cao cấp.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn