Tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu

  Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Tư vấn Minh Anh xin Tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư một số bước trong trường hợp Thành lập mới chi nhánh đồng thời với thành lập dự án đầu tư […]

  Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là yêu cầu bắt buộc khi có phát sinh xảy ra. Việc điều chỉnh kịp thời sẽ tránh cho doanh nghiệp rắc rối về pháp lý trong quá trình hoạt động. Hiểu […]

  Điều chỉnh giấy phép đầu tư

  Điều chỉnh giấy phép đầu tư : Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, để giúp nhà đầu tư thực hiện được Dự án đầu tư của mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư […]

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư : là một thủ tục không thể thiếu khi nhà đầu tư thực hiện việc thay đổi dự án đầu tư khác với nội dung giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện việc điều chỉnh thủ tục này Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền phải thực hiện […]

  Những trường hợp nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Những trường hợp nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư : Tương tự như thay đổi đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư khi thay đổi các thông tin như , quy mô dự án, vốn, mục tiêu…Cần thực hiện Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Dưới đây là một số […]

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài

  Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm […]

  Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài

  Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài – Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là vốn mà công ty cam kết góp theo quy định của pháp luật.Vốn điều lệ của công ty vốn nước ngoài có thể thấp hơn hoặc bằng tổng mức vốn đầu […]

  Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thanh hóa

  Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thanh hóa: Hiện nay Thanh Hoá đang kêu gọi đầu tư vào rất nhiều dự án phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch. Để các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình đầu tư vào thanh hóa thì trước hết các doanh nghiệp cần […]

  Tư vấn đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần

  Đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần là việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; Góp vốn vào công ty […]

  Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không gắn liền với việc Giao đất, cho thuê đất của nhà nước thì thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông thường là từ 10 […]

  Hotline: 093 883 4386