info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

✅ Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thường có sự thay đổi về giấy tờ và thông báo với các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý liên quan. Bài viết này Luật Minh Anh xin chia sẻ những kiến thức quan trọng liên quan đến việc thực hiện các Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và các bước thực hiện.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Việt Nam

+ Thay đổi trong Giấy Đăng ký Kinh doanh: Doanh nghiệp cần cập nhật Giấy Đăng ký Kinh doanh với thông tin mới về địa chỉ trụ sở của công ty, để thực hiện điều này, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh hoặc kết nối với Luật Minh Anh để được hỗ trợ..

+ Thay đổi trong Bản sao Giấy phép kinh doanh: Sau khi cập nhật thông tin trên Giấy Đăng ký Kinh doanh, doanh nghiệp cần cập nhật Bản sao Giấy phép kinh doanh để phản ánh địa chỉ mới, doanh nghiệp có thể làm điều này tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Thay đổi trên Giấy phép hoạt động: Nếu công ty, doanh nghiệp cần có Giấy phép hoạt động cụ thể cho ngành nghề hoặc dự án cụ thể, đại diện doanh nghiệp cũng cần cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở trong Giấy phép hoạt động.

+ Thay đổi với cơ quan thuế: Đại diện công ty cần thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở cho cơ quan thuế, đảm bảo rằng công ty sẽ nhận được các thông báo thuế và thông tin liên quan đến thuế đúng địa chỉ.

+ Thay đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có thể cần phải thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh.

+ Thay đổi với ngân hàng: Nếu công ty có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần liên hệ với ngân hàng để cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở.

+ Thay đổi với các bên liên quan khác: Ngoài các bước trên, doanh nghiệp cũng cần thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở cho các bên liên quan khác, như đối tác kinh doanh, khách hàng, và nhà cung cấp.

✅ Là công ty, doanh nghiệp có vốn trong nước hoặc vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có thể khác nhau tùy theo quy định của từng tỉnh thành hoặc cơ quan quản lý, Bởi vậy đại diện doanh nghiệp nên tham khảo các hướng dẫn và quy định cụ thể tại địa phương của doanh nghiệp hoạt động hoặc tham vấn với luật sư hoặc chuyên gia tư vấn kinh doanh để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình theo Hotline: 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn