info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt nam

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt nam

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Luật Minh Anh Với đội ngũ những luật sư, chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo danh tiếng, chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng các dịch vụ pháp lý tốt nhất. Hiện nay trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi thực hiện các dịch vụ chủ yếu sau: Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư của bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, việc chuyển đổi và hội nhập kinh tế cũng cần lựa chọn những nguồn vốn và nhà đầu tư ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bền vững của toàn thế giới. Do vậy việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là đặc biệt quan trọng. Trên thực tế các nhà đầu tư mong muốn đến Việt Nam đầu tư nhưng còn e ngại về hệ thống pháp lý của Việt Nam . Để có thể hiểu rõ hơn về chính sách pháp luật, thông qua bài viết dưới đây, Luật Minh Anh sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để giúp bạn thực hiện đầu tư một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

1. Đầu tư nước ngoài được hiểu là gì?

Đầu tư nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân của một quốc gia đưa vốn dưới các hình thức khác nhau vào một quốc gia khác để tiến hành các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Đầu tư nước ngoài được thực hiện dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

Đầu tư nước ngoài có tác dụng mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, tranh thủ vốn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lí kinh tế tiên tiến của nước ngoài để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước.

2. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì để được đầu tư vào Việt Nam?

Trước khi thực hiện đăng ký đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện sau theo quy định của pháp luật:

* Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

* Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

3. Thủ tục xin giấy phép đầu tư

Bước 1: Luật Minh Anh sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của Quý Khách hàng về thủ tục xin giấy phép đầu tư như:

– Hình thức đầu tư vào Việt Nam;

– Điều kiện kinh doanh các ngành nghề mà Quý khách dự định đầu tư;

– Mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;

– Mức vốn đầu tư,…

Bước 2: Luật Minh Anh soạn thảo hồ sơ dựa trên những thông tin và yêu cầu thành lập của Quý khách hàng.

Bước 3: Luật Minh Anh đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 4: Đại diện Quý Khách hàng để giải quyết các vấn đề hồ sơ với cơ quan nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Bước 5: Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả và bàn giao cho Quý Khách hàng.

4. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật Minh Anh

Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư;

– Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án;

– Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

– Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí./.

Nội dung soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;
Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

Các công việc bao gồm:

– Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

– Sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký đầu tư khi có yêu cầu;

– Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về đầu tư nước ngoài vào Việt nam, Xin giấy phép đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, lập dự án đấu tư, Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn