info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Người lao động đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động

Người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật nhưng vẫn có thể tiếp tục làm việc. Người sử dụng lao động muốn tiếp tục ký hợp đồng với người lao động. Vậy quy định của pháp luật hiện nay đang quy định vấn đề này như thế nào? Người lao động đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động không? Và hình thức hợp đồng này sẽ như thế nào? Cần lưu ý gì với loại hợp đồng lao động này? Bài viết dưới đây Luật Minh Anh sẽ chia sẻ cùng Qúy khách hàng những vấn đề thắc mắc về hợp đồng lao động cao tuổi.

Người lao động đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động

Có hay không người lao động đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động. Câu trả lời là có và hợp đồng này được gọi là hợp đồng sử dụng lao động là người cao tuổi.

Thứ nhất, theo các quy định Điều 187 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. Khi người lao động đến tuổi, nếu có nhu cầu thì người sử dụng lao động có thể cùng với người lao động thỏa thuận kéo dài thời gian hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Thứ hai, sau khi ký kết hợp đồng lao động mới thì người lao động vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi đáp ứng đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động và được hưởng chế độ gì?

Việc sử dụng người lao động cao tuổi quy định tại điều 167 Bộ Luật Lao động 2012 quy định rõ:

  • Khi có nhu cầu sử dụng lao động cao tuổi thì người sử dụng có thể kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết một hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.
  • Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo HĐLĐ mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, NLĐ cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo HĐLĐ.
  •  Không được sử dụng NLĐ cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐ cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Và người lao động phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người lao động cao tuổi.

Như vậy, trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu và có quyết định nghỉ hưu nhưng nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng thì vẫn có thể tiếp tục ký hợp đồng làm lại với người lao động đó với điều kiện đó không phải là những công việc làm nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người cao tuổi… Theo quy định tại Điều 162 Bộ Luật Lao động 2012 quy định.

*) Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về NLĐ đủ tuổi về hưu có tiếp tục được ký hợp đồng lao động. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn