Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  Minh Anh Consult là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng như việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng.

  Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng của công ty Minh Anh bao gồm:

  – Tư vấn soạn thảo, thay đổi hợp đồng kinh tế,
  – Tư vấn soạn thảo, thay đổi hợp đồng thương mại,
  – Tư vấn soạn thảo,thay đổi hợp đồng đầu tư,

  – Tư vấn soạn thảo, thay đổi hợp đồng dân sự,
  – Tư vấn soạn thảo,thay đổi hợp đồng lao động,
  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…

  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
  – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
  – Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác

  Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:

  – Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
  – Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
  – Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
  – Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
  – Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
  – Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
  – Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
  – Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…


  Khuyến nghị:

  1. Nội dung tư vấn pháp luật mà công ty Luật Minh Anh cung cấp Quý khách chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Các điều luật và quy định mà chúng tôi viện dẫn trong bài viết đến thời điểm Quý khách tham khảo có thể đã hết hiệu lực hoặc đã bị sửa đổi, bổ sung. Do đó chúng tôi không đảm bảo các thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, mọi thời điểm. .

  2. Để có thông tin tư vấn chính xác hơn Quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư, chuyên gia tư vấn của chúng tôi theo địa chỉ:

  ===================================
  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH ANH

  VP Hà Nội: Phòng 605, Tòa nhà B10B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  Tel: (024) 6328.3468 - (024) 6326.1923
  Email: [email protected]

  VP HCM: 13C Nguyễn Văn Mai, P.8, Quận 3, Tp.HCM
  Tel: 0888.324.228 - 0903.03.4531
  Email: [email protected]