info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó ” Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những kiến thức chuyên sâu không chỉ trên lý thuyết từ các qui định pháp luật có liên quan. Bài viết này Luật Minh Anh xin chia sẻ Dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại và một số loại hợp đồng phổ biến hiện nay.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  ✅ Công ty Minh Anh tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng thương mại với các nội dung công việc sau:

–  Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng thương mại của doanh nghiệp;

– Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

– Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng thương mại;

– Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

– Thực hiện soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng thương mại;

– Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng thương mại theo yêu cầu của doanh nghiệp;

Một số loại hợp đồng phổ biến hiện nay

+ Hợp đồng mua bán (Purchase Agreement): Đây là một loại hợp đồng phổ biến trong kinh doanh, hợp đồng này xác định điều kiện và giá trị giao dịch giữa người mua và người bán một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

+ Hợp đồng lao động (Employment Contract): Hợp đồng này thiết lập các điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của nhân viên và công ty, bao gồm cam kết và cung cấp thông tin về lương, thời gian làm việc và các quyền lợi khác.

+ Hợp đồng thuê nhà (Lease Agreement): Đây là một hợp đồng giữa chủ sở hữu tài sản và người thuê để thuê tài sản (thường là nhà ở hoặc mặt bằng kinh doanh) trong một khoảng thời gian cụ thể và với một mức giá cụ thể.

+ Hợp đồng thầu (Construction Contract): Hợp đồng này được sử dụng trong ngành xây dựng để xác định các điều kiện, chi phí và thời gian cho việc xây dựng hoặc sửa chữa công trình xây dựng.

+ Hợp đồng cung cấp (Supply Contract): Hợp đồng này làm rõ các điều kiện về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên cho bên kia, thường bao gồm giá cả, thời gian giao hàng và điều kiện thanh toán.

+ Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Contract): Đây là hợp đồng giữa một người mua bảo hiểm và một công ty bảo hiểm để bảo vệ người mua khỏi các rủi ro cụ thể và bồi thường cho tổn thất trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.

+ Hợp đồng thẩm định (Consulting Contract): Hợp đồng này được sử dụng khi một cá nhân hoặc công ty được thuê để cung cấp dịch vụ tư vấn cho một bên thứ ba, hợp đồng này xác định phạm vi công việc, thời gian và mức phí.

+ Hợp đồng thỏa thuận bí mật (Non-Disclosure Agreement – NDA): Hợp đồng này được sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật và đảm bảo rằng bên thứ ba không được tiết lộ thông tin này cho người khác.

+ Hợp đồng kết hôn (Marriage Contract): Đôi khi còn được gọi là hợp đồng tiền tệ hoặc hợp đồng kết hôn trước (Prenuptial Agreement), hợp đồng này xác định quyền và nghĩa vụ tài chính của các bên trong trường hợp hôn nhân kết thúc.

+ Hợp đồng giấy phép (License Agreement): Hợp đồng này cho phép một bên sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên kia, chẳng hạn như quyền sử dụng thương hiệu, phần mềm hoặc bản quyền.

✅ Các loại hợp đồng này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh cụ thể và quy định pháp luật.

✅ Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hôn nhân, các dịch vụ khác như thành lập công ty, tư vấn ly hôn, Xin giấy phép, đầu tư, luật sư riêng…vv. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn