info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có bảo hộ thương hiệu hiện nay đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, Việt Nam cũng không phải là quốc gia ngoại lệ. Nhằm trợ giúp các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với thương hiệu, Luật Minh Anh sẽ tư vấn đăng ký bảo hộ thương trong bài viết sau đây.

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thương hiệu được xem là được bảo hộ khi nào?

Khác với quyền tác giả được xác lập ngay khi tác phẩm ra đời, quyền hữu đối với thương hiệu (nhãn hiệu trong cách gọi pháp lý) được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Theo đó, thương hiệu hàng hóa được coi là được bảo hộ khi có sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hình thức cấp văn bằng bảo hộ. Đây là căn cứ theo luật định để xác lập quyền sở hữu đối với thương hiệu của cá nhân, tổ chức.

Tư vấn về nguyên tắc đăng ký bảo hộ thương hiệu

Luật sở hữu trí tuệ ghi nhận 2 nguyên tắc cơ bản đối với thủ tục xem xét đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên.

Về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một nguyên tắc truyền thống trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Nội dung của nó là trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cho các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn dùng cho sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì chỉ có đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng điều kiện mới được xem xét để cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu được đăng ký theo đơn đó. Do việc xác định thời điểm nộp đơn  theo nguyên tắc này chỉ tính  theo ngày mà không tính theo giờ, phút nên trên thực tế có thể xuất hiện trường hợp có hai hay nhiều đơn cùng ngày ưu tiên hay ngày nộp đơn. Khi đó, văn bằng bảo hộ thương hiệu sẽ chỉ được cấp cho một chủ thể duy nhất theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn và nếu không thỏa thuận được thì tất cả đều bị từ chối cấp bằng.

Thứ hai, nguyên tắc ưu tiên áp dụng trong trường hợp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam được hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris hoặc theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ thương hiệu nếu đáp ứng các trường hợp quy định của pháp luật.

Tư vấn về thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu

 Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là tập hợp các tài liệu thể hiện yêu cầu của người nộp đơn về việc cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ đăng ký tài liệu gồm các tài liệu sau:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo, giống nhau về kích thước, kiểu dáng và màu sắc, được dán trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu và mẫu đi kèm bên ngoài.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– 01 giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký, bao gồm: 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, 01 bản sao giấy phép hoặc quyết định hoặc giấy phép thành lập, 01 bản sao điều lệ hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Tư vấn về địa điểm và chi phí nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Về chi phí thực hiện theo quy định của pháp luật về chi phí thủ tục hành chính. Theo đó, nếu đăng ký càng nhiều nhóm nhãn hiệu thì chi phí bỏ ra càng tăng. Cụ thể chi phí cho việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho một nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm 06 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ rơi vào khoảng 1.240.000 đồng.

Tư vấn về thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được nộp và tiếp nhận bởi Cục sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sẽ được xử lý theo trình tự, thủ tục cơ bản sau:

  • Thẩm định hình thức: là việc thẩm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, rồi từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp pháp hay không. Thời hạn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Hết thời hạn thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thông báo kết quả thẩm định với dự định từ chối chấp nhậnđơn vì không hợp lệ để người nộp đơn bổ sung sửa đổi.

  • Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được công bố trên Cổng báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Thẩm định nội dung: Cục sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu và yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, đánh giá khả năng phân biệt của thương hiệu. Dựa vào kết quả đó, Cục sở hữu trí tuệ sẽ xác định đối tượng được nêu trong đơn có đáp ứng đầy đủ các yêu câu để được bảo hộ với danh nghĩa thương hiệu hay không. Thời gian: không quá 09 tháng kể từ ngày này nộp đơn.

Nếu muốn được giải đáp thắc mắc & cần Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu hoặc các vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật hình sự, luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ các vấn đề liên quan đến thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, thay đổi, điều chỉnh, xin giấy phép, nhãn hiệu . Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn.