info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

“Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên – Doanh nghiệp, người nổi tiếng… là những đối tượng thường xuyên có những vấn đề liên quan đến pháp luật, cần nắm rõ các căn cứ pháp lý để đạt được quyền lợi hợp pháp tốt nhất và tránh những rủi ro sau này. Nắm bắt được điều đó, bằng các giá trị của mình, Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên tới các cá nhân, tổ chức. “

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

1. Nhóm dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

          Nhóm dịch vụ tư vấn pháp luật:

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại
 • Tư vấn hợp đồng
 • Tư vấn pháp luật dân sự
 • Tư vấn thuế
 • Tư vấn pháp luật lao động
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về hôn nhân và gia đình
 • Tư vấn pháp luật dân sự chung
 • Tư vấn pháp luật hình sự
 • Tư vấn pháp luật hành chính
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp

          Nhóm dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật:

 • Cung cấp danh sách văn bản pháp luật mới ban hành
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan trực tiếp tời hoạt động của khách hàng
 • Cung cấp văn bản biểu mẫu

          Nhóm dịch vụ soạn thảo văn bản, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ pháp lý:

 • Hồ sơ thành lập, giải thể, thay đổi giấy phép kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp
 • Soạn thảo các văn bản nội bộ doanh nghiệp
 • Thẩm định hồ sơ pháp lý
 • Soạn thảo hợp đồng, tài liệu giao dịch
 • Hồ sơ thủ tục đầu tư
 • Hồ sơ để làm việc với các cơ quan hành chính, tư pháp (nếu có)

2. Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật chung: cung cấp các văn bản pháp lý thường xuyên, mới nhất cho khách hàng các lĩnh vực không giới hạn như dân sự, hình sự, thương mại, lao động…

Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp: điều lệ, quy chế, tổ chức lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, mua bán, tách, sát nhập doanh nghiệp…

Tư vấn soạn thảo, rà soát, kiểm tra giá trị pháp lý hợp đồng kinh tế: đưa ra giải pháp để đàm phán thỏa thuận cùng đối tác, hiệu chỉnh hợp đồng…

Tư vấn pháp luật lao động: tư vấn pháp luật hợp đồng lao động, nội quy, quy chế lao động, thỏa ước tập thể lao động, nội quy lao động, các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ: bảo hộ nhãn hiệu, quyền tác giả, giải pháp sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhượng quyền thương hiệu…

Tư vấn pháp luật dân sự chung: quyền hình ảnh, hợp đồng dân sự thông thường, pháp luật thừa kế… 

Tư vấn giải quyết tranh chấp

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc & cần Tư vấn Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên hoặc các vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật hình sự, luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ các vấn đề liên quan đến thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, thay đổi, điều chỉnh, xin giấy phép, nhãn hiệu . Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn.