info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không?

Vấn đề về thừa kế luôn là vấn đề được nhiều cá nhân, tổ chức đặc biệt quan tâm. Pháp luật hiện hành quy định khá rõ ràng và chi tiết về việc chia di sản thừa kế. Mỗi người cần phải hiểu rõ quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Trong bài viết sau đây, Luật Minh Anh sẽ tập trung tư vấn về vấn đề các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không?

Các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không?

Thứ nhất, quyền bình đẳng trong quan hệ thừa kế

Điều 610 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền bình đẳng thừa kế của cá nhân: Mọi cá nhân đều có quyền bình đẳng trong việc hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Các con trong gia đình không phân biệt nam, nữ, độ tuổi, có năng lực hành vi dân sự hay không, đều được hưởng các phần thừa kế ngang nhau, theo di chúc để lại hoặc theo quy định của pháp luật. Pháp luật còn quy định con nuôi có các quyền và nghĩa vụ như con đẻ trong việc nhận di sản thừa kế. Đối với người đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì chưa có năng lực pháp luật dân sự, tuy nhiên, pháp luật quy định “phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng”.

Như vậy, quyền bình đẳng trong quan hệ thừa kế nói chung và quyền hưởng di sản thừa kế của các con khi  bố mẹ mất nói riêng luôn được pháp luật bảo vệ.

Thứ hai, trong trường hợp có di chúc, các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không?

Thực hiện việc phân định các con có được chia đều tài sản khi bổ mẹ mất mà để lại di chúc chính là việc xem xét trong di chúc, bố mẹ thực hiện quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình như thế nào. Theo đó, người để lại di sản bằng ý chí của mình quyết định phân định tài sản cho ai, cho mỗi người bao nhiêu, cho loại tài sản nào, để lại bao nhiêu phần di sản để di tặng hoặc dùng cho việc thờ cúng,… Pháp luật hiện hành quy định nếu một bố mẹ mất để lại di chúc và di chúc có hiệu lực pháp luật thì phải căn cứ vào di chúc để dịch chuyển di sản của họ cho những người thừa kế theo ý chí của họ đã thể hiện trong di chúc. Như vậy, nếu bố mẹ mất mà để lại di chúc và nội dung di chúc nêu rõ việc các con được chia đều tài sản thì việc phân chia được thực hiện đúng như di chúc; ngược lại, nếu di chúc xác định rõ phần di sản  mà từng người con được hưởng, xác định rõ không cho người con nào hưởng hoặc xác định rõ người được hưởng toàn bộ di sản thì các con không được chia đều tài sản khi bố mẹ mất. Ngoài ra, trường hợp bố mẹ lập di chúc không xác định rõ phần của từng  người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp những người được hưởng thừa kế  theo di chúc có thỏa thuận khác.

Thứ ba, trong trường hợp không có di chúc, các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không?

Trong trường hợp bố mẹ mất mà không để lại di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật thì di sản sẽ được phân chia theo pháp luật. Trong quan hệ thừa kế theo pháp luật, việc chia di sản thừa kế được xác định theo trình tự hàng, cụ thể gồm 3 hàng. Các con hưởng di sản của bố mẹ khi mất thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết hơn trong trường hợp Các con có được chia đều tài sản khi bố mẹ mất không? tìm luật sư tư vấn về chia tài sản, ly hôn và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý . Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho Luật Minh Anh theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn