info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì

” Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì ” ™  Tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 gây khá nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp. Để phù hợp với tình hình thực tế, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô sản xuất, giảm số vốn điều lệ. v.v. Đối với các doanh nghiệp FDI muốn giảm vốn đầu tư cần tiến hành thủ tục gì? Trình tự, thủ tục cụ thể như thế nào? Luật Minh Anh cung cấp cho các doanh nghiệp về thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài qua bài viết này.

Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì
Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì ?

HỒ SƠ GIẢM VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Chuẩn bị hồ sơ:

Muốn giảm vốn đầu tư trong dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu vốn đầu tư đồng thời là vốn điều lệ của doanh nghiệp thì cần tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty.

Hồ sơ điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  •  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  •  Quyết định của nhà đầu tư về việc giảm vốn đầu tư.
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến những nội dung cần điều chỉnh.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ:

  • Thông báo điều chỉnh giảm vốn điều lệ
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;
  • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

2. Trình tự, thủ tục tiến hành

Bước 1: Điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư kê khai hồ sơ điện tử trên trang thông tin điện tử về quản lý đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai điện tử, nhà đầu tư nộp hồ sơ bằng văn bản đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện hồ sơ của nhà đầu tư, nếu hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản nếu rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thông báo giảm vốn điều lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Nhà đầu tư sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến hành thông báo điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Nhà đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh khi nhận được hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư.

Bước 3: Công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu muốn được giải đáp thắc mắc & cần tư vấn Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì ? hoặc kiến thức về thành lập công ty, đầu tư, xin giấy phép , nhãn hiệu, hợp đồng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn.