info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Việc tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi các nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, cung ứng các dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh khác. Chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư  đăng ký như sau:

1. Khái niệm về Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản do cơ quan quản lý về đầu tư cấp cho nhà đầu tư, công nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư đó đối với một dự án đầu tư cụ thể. Tùy theo quy mô và tính chất của dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có thể là bằng chứng xác minh quá trình thẩm định của cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư, đối với khía cạnh đăng ký thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư có ý nghĩa tương tự và có giá trị như Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng;

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

– Tổng vốn đầu tư;

– Thời hạn thực hiện dự án;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

– Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

2. Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

2.1. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Luật Minh Anh lập Checklist các giấy tờ, hồ sơ cần thực hiện tương ứng với loại hình đầu tư mà Khách hàng đã lựa chọn, yêu cầu.

Bước 2: Luật Minh Anh sẽ dịch thuật, công chứng các giấy tờ khách hàng cung cấp đồng thời soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ có trong checklist, lấy chữ ký của nhà đầu tư.

Bước 3: Luật Minh Anh đại diện Khách hàng để liên hệ chuyên viên nhờ xử lý, chỉnh sửa hồ sơ.

Bước 4: Luật Minh Anh khai hồ sơ trên hệ thống đăng ký đầu tư trực tuyến tại Website của Bộ kế hoạch đầu tư theo đường link: https://vietnaminvest.gov.vn

-> Kết quả: Nhận được một Mã Đăng Ký

Bước 5:  Luật Minh Anh đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 6: Luật Minh Anh giải trình, sửa đổi bổ sung dựa trên ý kiến tư vấn của chuyên viên đầu tư (nếu còn) và nhận kết quả.

Bước 7: Luật Minh Anh bàn giao lại kết quả cho Khách hàng.

2.2. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

– Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp.

– Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.

– Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nhà đầu tư (cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận thành lập nhà đầu tư (tổ chức);

– Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

3. Thời gian và các trường hợp của nhà đầu tư:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

– Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Dịch vụ Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Luật Minh Anh

Khách hàng là nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi, sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, uy tín, trọn gói với chi phí cạnh tranh nhất.

– Tư vấn, hỗ trợ Khách hàng về những trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

– Luật Minh Anh tiến hành doạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.

– Luật Minh Anh đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

– Luật Minh Anh theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Tiến hành giải trình với cơ quan nhà nước những vấn đề liên quan đến nội dung được điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Luật Minh Anh đại diện khách hàng tiếp nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư và bàn giao lại cho Khách hàng.

– Tư vấn, hỗ trợ những vấn đề phát sinh sau khi được điều chỉnh giấy chứung nhận đầu tư.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về dịch vụ Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn