info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

” Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ” : Giống như các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức kinh tế mang quốc tịch Việt Nam cũng có quyền đầu tư ra nước ngoài.

Để có thể đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện về đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư với Bộ kế hoạch và đầu tư.

Khi nhà đầu tư cần điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, đồng thời cũng cần tiến hành điều chỉnh nội dung ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mục đích giúp nhà đầu tư trong nước nắm được trình tự thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Luật Minh Anh xin cung cấp cho bạn đọc quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Khi thay đổi những nội dung nào trên giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh, trường hợp nào không.

Các trường hợp thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng đầu tư ra nước ngoài:

 • Thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài;
 •  Thay đổi mã số doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp;
 •  Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi tên, thay đổi mã số doanh nghiệp.

Trên nguyên tắc các trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều cần phải tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhưng nếu thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư thuộc các trường hợp sau:

 • Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp thay đổi mã số doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp.
 • Thay đổi số, ngày cấp hoặc thay đổi loại giấy tờ cá nhân của nhà đầu tư cá nhân

Đối với trường hợp trên, nhà đầu tư khi tiến hành các thủ tục về đầu tư chỉ cần xuất trình giấy tờ liên quan gồm bản chính hoặc bản sao hợp lệ của giấy tờ đã thay đổi để cơ quan có thẩm quyền đối chiếu thông tin.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

 • Nhà đầu tư sẽ chuẩn bị 3 bộ hồ sơ gồm 1 bản chính và 2 bản sao hợp lệ nộp đến Bộ kế hoạch và đăng ký đầu tư. Trước khi nộp hồ sơ văn bản, nhà đầu tư cần tiến hành đăng ký điện tử trên hệ thống thông tin điện tử về đầu tư nước ngoài. https://dautunuocngoai. gov.vn/fdi
 • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký điện tử, nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện hồ sơ bằng văn bản đến cục đầu tư nước ngoài trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu với thông tin đăng ký online của nhà đầu tư để xem xét điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu .Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung, xác minh làm rõ thông tin, Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ ra thông báo bằng văn bản yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nhà đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin mà mình kê khai trong hồ sơ đăng ký.

Trường hợp từ chối Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư, Bộ kế hoạch và đầu tư cần có văn bản trả lời rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(theo mẫu số 3, thông tư 03/2018TT-BKHDT thông tư

Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài)

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc do hoạt động điều chỉnh dự án dẫn tới dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần chuẩn bị thêm văn bản giải trình đề xuất điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đính kèm hồ sơ điều chỉnh đã được chúng tôi đề cập bên trên. Trong trường hợp này, Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

Trên đây là những thông tin pháp luật mà Luật Minh Anh muốn chia sẻ cùng với bạn đọc.

2. Dịch vụ tư vấn của công ty Luật Minh Anh

 Bạn đọc là nhà đầu tư có nhu cầu cần được tư vấn về các thủ tục, xin giấy phép liên quan đến pháp luật đầu tư, pháp luật doanh nghiệp, xin các loại giấy phép có thể tham khảo qua dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư mà Luật Minh Anh chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng:

 1. Thành lập các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài;
 2. Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và cấp cao hơn;
 3.  Khảo sát tính khả thi, hành lang pháp lý của dự án; đánh giá địa điểm thực hiện dự án;
 4.  Điều chỉnh, chuyển nhượng, giãn tiến độ, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động đối với dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là nội dung bài viết ” Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ” , để tham khảo thêm về các vấn đề về giấy chứng nhận đầu tư hoặc đầu tư ra nước ngoài, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn.,