info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Kết thúc quá trình chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư ban đầu sẽ được chuyển giao tương ứng cho bên nhận chuyển nhượng dựa theo nội dung điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng. Lúc này, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thay đổi thông tin nhà đầu tư được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục thực hiện như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trình tự thủ tục thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua bài viết tư vấn của Công ty Luật Minh Anh chúng tôi.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.  Các nội dung mà nhà đầu tư cần phải đăng ký về dự án đầu tư đối với cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm: tên, địa chỉ của nhà đầu tư,địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư của dự án, thời gian thực hiện dự án,…

Do đó, khi thông tin về nhà đầu tư có sự thay đổi, nhà đầu tư mới cần tiến hành điều chỉnh nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kịp thời để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thủ tục thay đổi thông tin nhà đầu tư được tiến hành như sau:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là bên chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ; tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp đồng BCC đối với trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

Đối với dự án thuộc diện phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư còn nhiều nguyên nhân khác dẫn tới có sự biến động về nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. Có thể do hoạt động tái cơ cấu lại tổ chức của doanh nghiệp hoặc theo quyết định, bản án của Tòa án.

Hoạt động tái cơ cấu lại tổ chức của doanh nghiệp có thể được thực hiện dưới hình thức chia ,tách ,hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục tái cơ cấu lại doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành điều chỉnh lại dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sao cho phù hợp với thực tiễn.

Thủ tục điều chỉnh như sau:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
 • Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Đối với trường hợp điều chỉnh thông tin nhà đầu tư theo quyết định, bản án của Tòa án, trọng tài nhà đầu tư sẽ căn cứ vào nội dung của quyết định, bản án  để điều chỉnh nội dung dự án, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với tổ chức;
 • Bản sao quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án, Trọng tài.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung bài viết Thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư , để tham khảo thêm các vấn đề về đầu tư và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mời quý khách tham khảo tại website luatminhanh.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Luật Minh Anh để biết thêm chi tiết.