info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi địa điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi địa điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài ” Trong quá trình hoạt động không ít lần doanh nghiệp cần thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Khi thay đổi địa điểm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm để cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần tuân thủ đúng pháp luật để tránh phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Thay đổi địa điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Bất kể doanh nghiệp nào khi thay đổi địa điểm của công ty đều cần đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, do là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên ngoài việc phải đăng ký thay đổi địa điểm theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng đăng ký đầu tư trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất được sử dụng làm địa chỉ mới của công ty.
 • Bản sao quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần tiến hành hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký kê khai thuế trước khi tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp thay đổi địa chỉ cùng quận, huyện, tỉnh thành phố thì chỉ cần tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp cần tiến hành chấm dứt mã số thuế tại cơ quan quản lý cũ và nộp hồ sơ đăng ký mới tại cơ quan tiếp nhận quản lý về thuế.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký kê khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu do cơ quan quản lý nhà nước quy định.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Sau khi hoàn tất thủ tục chốt thuế, doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh theo trình tự sau.

Đối với trường hợp chuyển đổi địa điểm trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ, doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau đến cơ quan đăng ký kinh doanh:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa điểm của cơ quan có quyền ra quyết định.

Trường hợp di dời trụ sở đến tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp như sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Lưu ý: Đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần xuất trình kèm theo hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng dịch vụ pháp lý với tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ này và giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý của người nộp hồ sơ.

Trên đây là thông tin cơ bản mà Luật Minh Anh tư vấn cho bạn đọc về nội dung Thay đổi địa điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Để được hỗ trợ tư vấn và ủy quyền thực hiện hồ sơ thay đổi địa điểm của công ty, doanh nghiệp, các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.