info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Bạn muốn thay đổi ngành nghề đầu tư, tăng giảm vốn đầu tư, thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư,… nhưng không hiểu rõ mình cần phải tiến hành như thế nào? Luật Minh Anh sẽ hướng dẫn cho nhà đầu tư trong nước về trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài qua bài viết sau đây.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:

 • Dự án đầu tư ra nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 20000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Các dự án không hai trường hợp trên có quy mô 400 tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông hoặc đầu tư vào các lĩnh vực khác với mức vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ:

Nhà đầu tư chuẩn bị 8 bộ hồ sơ (1 bản chính và 7 bản sao) gửi đến Bộ kế hoạch và đầu tư, đồng thời đăng ký kê khai thông tin điện tử trên trang web:  https://dautunuocngoai.gov.vn/

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức như Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập.;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.
 • Giấy tờ liên quan đến nội dung cần điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông tin đăng ký trên hệ thống thông tin điện tử về đầu tư nước ngoài. Nếu hồ sơ cần hoàn thiện sẽ ra thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tới nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét thẩm định hồ sơ, lập báo cáo thẩm định trình thủ tướng Chính Phủ xem xét ra quyết định.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, thủ tướng Chính Phủ sẽ ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc không.

Trường hợp Thủ tướng không phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo đến nhà đầu tư trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thông báo không chấp nhận chủ trương điều chỉnh từ Chính phủ.

Trường hợp Thủ tướng Chính Phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh thì trong vòng 7 ngày làm việc, Bộ kế hoạch và đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc Quốc hội.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đến Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định tại điều 61 Luật đầu tư 2014.

2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị 3 bộ hồ sơ gồm 1 bản chính và 2 bản sao hợp lệ đóng thành quyển gửi đến cục đầu tư nước ngoài. Trước khi nộp hồ sơ bằng văn bản nhà đầu tư cần tiến hành kê khai thông tin điện tử trên hệ thống thông tin điện tử về đầu tư nước ngoài.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai điện tử, nhà đầu tư nộp hồ sơ bằng văn bản gồm các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung cần điều chỉnh
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với thông tin đăng ký trên trang thông tin điện tử. Nếu hồ sơ có sai sót hoặc còn thiếu giấy tờ, Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối với dự án chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ kế hoạch và đầu tư cần tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến Ngân hàng  Nhà nước. Trong thời hạn 7 ngày Ngân hàng nhà nước cần có ý kiến trả lời văn bản lấy ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư. Quá thời hạn trên Ngân hàng nhà nước không có văn bản trả lời đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc.Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.