info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự thế nào?

Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp, các yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong thời gian qua cho thấy sự tham gia của luật sư ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn chất lượng. Vậy, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự thế nào? Bài viết này của Luật Minh Anh sẽ làm rõ vấn đề này.

Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự thế nào?

Sự tham gia của luật sư trong tố tụng dân sự là gì?

Có thể hiểu khái quát, sự tham gia của luật sư trong tố tụng dân sự là sự góp mặt, hiện diện của luật sư trong các giai đoạn tố tụng dân sự, với tư cách là người đại diện hợp pháp hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, thông qua các hoạt động nghề nghiệp cụ thể của luật sư để góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với các tư cách khác nhau

Một là, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với các tư cách là người đại diện theo ủy quyền. Theo đó:

– Căn cứ phát sinh: Đương sự thực hiện việc ủy quyền cho luật sư để tham gia các hoạt động tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, thay mặt cho đương sự thực hiện những quyền và nghĩa vụ tố tụng tông qua một văn bản ủy quyền.

– Phạm vi tham gia tố tụng: phạm vi luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự lúc này được xác định căn cứ theo văn bản ủy quyền của đương sự. Theo đó, tương ứng với nội dung ủy quyền một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của đương sự mà luật sư tham gia tố tụng sẽ có những quyền và nghĩa vụ đó theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số trường hợp về quyền và nghĩa vụ nhân thân thì đương sự không được thực hiện việc ủy quyền cũng như luật sư không thể tham gia tố tụng nếu có cơ sở cho rằng việc ủy quyền sẽ dẫn tới mâu thuẫn về lợi ích đối với đương sự khác trong cùng một vụ việc.

– Quyền và nghĩa vụ của luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự: được thực hiện theo văn bản ủy quyền của đương sự. Trên thực tế, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự  sẽ thực hiện các hoạt động như:

+ Cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

+ Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó;

+ Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ;…

+ Đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

+ Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập;

+ Tham gia hòa giải, thương lượng để giải quyết vấn đề trong phạm vi ủy quyền;

+ Tham gia phiên tòa, phiên họp, tiến hành hỏi, tranh luận tại phiên tòa, phiên họp,…

+ Thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng.

Hai là, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với các tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Theo đó:

– Căn cứ phát sinh: Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với các tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi được đương sự yêu cầu.

– Phạm vi tham gia tố tụng: Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, luật sư tham gia tố tụng dân sự từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tổ tụng dân sự và cũng không bị giới hạn bởi các trường hợp ly hôn, cấp dưỡng, liên quan đến quyền nhân thân của đương sự.

– Quyền và nghĩa vụ: Khi luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự với tư cách này thì thường sẽ có những hoạt động như:

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình;

+ Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa giải quyết vụ việc;

+ Đề nghị Tòa đưa người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;

+ Đề nghị Tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật;

+ Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác,…

+ Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận, đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.

Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự trong từng giai đoạn tố tụng dân sự

Thứ nhất, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự ở giai đoạn khởi kiện, yêu cầu và thụ lý vụ việc: quyết định có khởi kiện hay không? soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đúng thẩm quyền;…

Thứ hai, luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự ở giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm và phiên tòa sơ thẩm: thu thập, giao nộp chứng cứ (xác minh, đánh giá, đề nghị Tòa án bảo vệ chứng cứ,…); chuẩn bị tài liệu chứng cứ trước khi tham gia, tham gia và thực hiện  thủ tục sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; tham gia phiên tòa sơ thẩm (đưa ra một số đề xuất với Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án; xây dựng phương án và thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ; tranh luận và đối đáp tại phiên tòa,…).

#Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết hơn về Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự thế nào? các vấn đề tranh chấp liên quan đến tài sản, tranh chấp bản quyền, giải quyết tranh chấp hôn nhân và tư vấn ly hôn. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho Luật Minh Anh theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn