Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

  Việt Nam trong những năm gần đây đang có sự phát triển rất nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo đó, các tranh chấp mâu thuẫn giữa các chủ thể trong xã hội cũng ngày một gia tăng, điển hỉnh là các tranh chấp, mâu thuẫn về dân sự. Đáp ứng nhu cầu […]

  Tranh chấp dân sự là gì ?

  Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS) có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016 đã có những quy định mới về tranh chấp dân sự, nhằm giúp quý khách hàng có một cách nhìn tổng quất nhất về Tranh chấp dân sự, Công ty Luật Minh Anh xin nêu ra những vấn đề chính […]

  Giải quyết vụ án dân sự theo BLTTDS 2015

  Giải quyết vụ án dân sự theo BLTTDS 2015 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, các vụ việc dân sự được giải quyết theo thủ tuc tố tụng dân sự xảy ra sau ngày 01/7/2016 được giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại […]

  các phương thức giải quyết tranh chấp dân sự

  Tranh chấp dân sự và các phương thức giải quyết? Có bốn phương thức giải quyết tranh chấp dân sự là thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án vậy trong trường hợp nào sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp dân sự là hiệu quả nhất? Công ty Luật Minh Anh xin gửi tới […]

  Văn phòng luật sư tại Hà Nội

  Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề pháp lý giữa công dân, tổ chức và cơ quan nhà nước phát sinh ngày càng nhiều. Theo đó, nhu cầu được tìm hiểu, tư vấn và hỗ trợ các pháp luật của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cũng trở nên cấp thiết […]

  Dịch vụ tư vấn thu hồi nợ xấu

  Trong kinh doanh, phát sinh nợ, nợ xấu, nợ khó đòi là việc mà không doanh nghiệp nào mong muốn, nhưng rất không may là hầu như doanh nghiệp nào cũng mắc phải dù ít dù nhiều. Thực trạng cho thấy, không nhiều doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên đủ kỹ năng và kiến […]

  Người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

  Theo quy định tại điều 146 BLDS thì Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá thẩm quyền được quy định như sau. Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi […]

  Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

  Theo quy định tại điều 145 bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau về hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện. Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện […]

  Những người nào là người đại diện theo ủy quyền

  Tại điều 142 Đại diện theo ủy quyền của BLDS năm 2005 có quy định như sau: Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền “1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức uỷ quyền do các […]

  Người nào được coi là đại diện theo pháp luật

  Về vấn đề này, tư vấn pháp luật dân sự thuộc Luật Minh Anh xin được tư vấn như sau: Theo uy định tại điều 141 của BLDS 2005 thì Người đại diện theo pháp luật có những yếu tố cơ bản như sau: Điều 141. Người đại diện theo pháp luật “Người đại diện […]

  Hotline: 093 883 4386