info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng như thế nào

Chế định thừa kế được pháp luật hiện hành quy định để giải quyết những vấn đề thường gặp trong quan hệ để lại di sản và chia di sản thừa kế. Trong phạm vi bài viết sau đây, Luật Minh Anh sẽ trình bày rõ về vấn đề phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng như thế nào – một loại tài sản thừa kế ngày càng phổ biến trong xã hội.

Phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng như thế nào

Phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng trong trường hợp có di chúc để lại

Nếu người chết có di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng và chết để lại di chúc thì theo quy định của pháp luật, đây là trường hợp phân chia di sản thừa kế theo di chúc. Di chúc là sự thể hiện ý nguyện cuối cùng của người lập di chúc, do đó, pháp luật thừa kế tôn trọng và bảo hộ ý chí này trong việc phân định di sản. Theo đó, người mất để lại di chúc và có di sản là tài khoản tiết kiệm ngân hàng với điều kiện là di chúc có hiệu lực pháp luật thì di sản sẽ được chia theo di chúc. Lúc này, có 3 trường hợp xảy ra:

– Phân định tổng quát: là trường hợp người lập di chúc không phân định rõ phần di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng mà từng người thừa kế được hưởng. Lúc này, nếu di chúc chỉ có một người thừa kế thì toàn bộ tài khoản ngân hàng sẽ thuộc về người đó; nếu di chúc có nhiều người thừa kế thì tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng được chia đều cho những người có tên trong di chúc.

– Phân định theo tỉ lệ: Là trường hợp trong di chúc đã chỉ rõ từng người thừa kế được hưởng di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng theo một tỉ lệ nhất định so với tổng giá trị tài sản. Vì vậy, việc phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng sẽ được thực hiện theo việc di chúc xác định.

– Phân định cụ thể: Là trường hợp người để lại di sản là tài khoản tiết kiêm tại ngân hàng đã xác định rõ người thừa kế nào có quyền hưởng di sản và hưởng cụ thể bao nhiêu. Theo đó, việc phân chia di sản được thực hiện đúng như nội dung di chúc.

Phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng trong trường hợp không có di chúc để lại

Trường hợp người để lại di sản chết mà không có di chúc, pháp luật quy định việc phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng sẽ thực hiện phân chia thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật dân sự 2015). Theo đó, di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng sẽ được phân chia theo 3 hàng thừa kế. Luật cũng quy định rõ rằng “Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”. Và khác với việc phân chia theo ý chí của người để lại di chúc, việc phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng theo pháp luật thì các đồng thừa kế theo hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Thủ tục phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng như thế nào?

Bước 1: Thực hiện thủ tục khai nhận hoặc phân chia tài sản thừa kế nhằm xác lập quyền tài sản với di sản do người chết để lại cho người được hưởng theo quy định của pháp luật

– Chủ thể thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng trong trường hợp không có di chúc và khi phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì có duy nhất một người được hưởng hoặc nhiều người cùng được hưởng nhưng thỏa thuận không phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Còn chủ thể sẽ thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật và những người thừa kế cùng hàng thỏa thuận cụ thể về việc phân chia số dư trong tài khoản tiết kiệm tại  ngân hàng.

– Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Các tổ chức hành nghề công chứng gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

– Hồ sơ và trình tự thực hiện theo quy định tại Luật Công chứng hiện hành.

Bước 2: Thực hiện rút tiền trong tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng

– Người thừa kế hoặc người đại diện của các đồng thừa kế liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi có tài khoản tiết kiệm là di sản của người mất để lại.

– Thực hiện trình báo văn bản khai nhận hoặc phân chia tài sản thừa kế đã được công chứng để ngân hàng thực hiện yêu cầu chuyển quyền sở hữu tài khoản tiết kiệm theo thủ tục cụ thể ở mỗi ngân hàng quy định.

#Nếu Quý khách là tổ chức, Cá nhân đang vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan đến ngân hàng -Muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về việc Phân chia di sản là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng như thế nào ? quyền và lợi ích hợp pháp, các vấn đề liên quan đến tài sản, thương mại, hợp đồng. Hãy liên hệ trực tiếp cho Luật Minh Anh theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.