info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên Công ty

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên Công ty – Tư vấn Minh Anh chuyên tư vấn Thủ tục thay đổi tên công ty, cung cấp hồ sơ xin thay đổi tên công ty, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước với thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất,

Dịch vụ tư vấn đổi tên Công ty của Tư vấn Minh Anh bao gồm:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp:

+ Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó.

+ Đối với việc đổi tên tiếng việt, Doanh nghiệp sẽ phải đổi lại không chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả Dấu công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Thuế. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

+ Chúng tôi tư vấn: Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp; Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:

+ Biên bản họp về việc thay đổi tên

+ Quyết định về việc thay đổi tên;

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

+ Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);

+ Giấy ủy quyền;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

 3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

+ Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu thay đổi tên tiếng việt);

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;

4. Cam kết sau thay đổi:

+ Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

+ Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

+ Hướng dẫn các thủ tục có liên quan qua điện thoại hoặc văn phòng giao dịch;