info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

” Tìm hiểu về Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới nhất” -> Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới bao gồm các bước cơ bản sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư..

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới, thay đổi đăng ký knh doanh, thành lập công ty theo yêu cầu . Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn

Hiện nay công ty Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn xin giấy phép kinh doanh, xin giấy phép tư vấn du học, xin giấy phép dịch vụ việc làm, xin giấy phép lao động, xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều loại giấy phép khác, tư vấn luật dân sự, luật hình sự, tư vấn xử lý nợ, tư vấn bảo hộ nhãn hiệu, tư vấn hôn nhân và gia đình, tư vấn thường xuyên đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam và một số nước khu vực châu á, châu âu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, nhất là dịch vụ tư vấn thành lập công ty, doanh nghiệp, trong đó có dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh luôn có nhiều chính sách ưu đãi tốt nhất cho từng Quý khách hàng.