info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu – Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm của đội ngũ  những luật sư sở hữu trí tuệ và chuyên viên tư vấn làm việc tại Công ty cùng mạng lưới đông đảo các cộng tác viên, Luật Minh Anh luôn cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệuchuyên nghiệp, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất và mức chi phí hợp lý nhất cùng các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn cho các vấn đề của doanh nghiệp.

Luật Minh Anh cung cấp các dịch vụ sau liên quan đến thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

ở trong nước và nước ngoài:

1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu bao gồm:

–          Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

       –         Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

–          Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu

–          Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu

–          Nộp đơn và tiến hành các thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

–          Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

–          Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu

–          Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

–          Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại

–          Tư vấn các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu.

2.  Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

–          Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

–          Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
3. Tư vấn và đại diện khách hàng đăng ký thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

theo Thỏa ước Madrid; đăng ký Thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệuở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.