info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tóm tắt câu hỏi:
Tôi muốn thành lập công ty cổ phần tôi cần làm những quy trình, thủ tục gì? Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào?
Trân trọng cảm ơn!

Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần

Trả lời
Theo như thông tin Anh/ chị hỏi ở trên tôi xin trả lời. Tại điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể, như sau:
Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cp.
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của công ty.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư.
4. Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:
a) Căn cước công dân, Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực hợp pháp cá nhân khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;
b) Biên bản, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Căn cước công dân, Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng thực hợp pháp cá nhân khác của người đại diện đối với ủy quyền của cổ đông sáng lập công ty và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) GCN đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư.

#Nếu Quý khách đang tìm hiểu về Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, các loại hình công ty khác, hãy kết nối với luật sư/chuyên viên công ty luật Minh Anh theo 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn để được tư vấn tốt nhất.