info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với  hoạt động kinh doanh của mình.

I. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại;

Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác);

Công ty TNHH một thành viên là tổ chức chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác).

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi con dấu Công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp.

II. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty Minh Anh:

– Tư vấn việc chuyển đổi loại hình Công ty.

– Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

– Đăng ký chuyển đổi cho doanh nghiệp.

– Đăng ký dấu cho doanh nghiệp.

– Thay đổi mã số thuế cho doanh nghiệp.