info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp, còn được gọi là sáp nhập và giải thể (hoặc đôi khi chỉ gọi là giải thể), là quá trình chấm dứt hoạt động của một tổ chức kinh doanh hoặc công ty. Quá trình này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm quyết định chi phí, sáp nhập với một công ty khác, thay đổi chiến lược kinh doanh, hoặc vì nguyên nhân tài chính hoặc pháp lý. Bài viết này Luật Minh Anh xin chia sẻ Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp và các bước thực hiện giải thế doanh nghiệp, công ty.

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp – Theo quy định  tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

a) Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

d) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

g) Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);

Căn cứ vào quy định trên thì trước khi nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khóa mã số thuế và trả dấu pháp nhân trước.

1. Khóa mã số thuế doanh nghiệp:

Hồ sơ khóa mã số thuế bao gồm:

– Bản chính của Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Bản sao của Biên bản thanh huỷ hoá đơn.

– Bản sao của Quyết định về việc giải thể.

– Bản sao giấy nộp tiền đối với thuế phải nộp sau khi quyết toán.

2. Trả dấu pháp nhân

Hồ sơ trả dấu pháp nhân bao gồm:

– Công văn xin trả dấu pháp nhân

– Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh  nghiệp

– Bản sao thông báo khóa mã số thuế.

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Một số bước quan trọng khi thực hiện giải thể doanh nghiệp

+ Lên kế hoạch giải thể:

– Xác định rõ lý do giải thể và mục tiêu cuối cùng của quá trình giải thể.

-Thành lập một nhóm dự án hoặc ủy ban để quản lý quá trình giải thể.

+ Họp cổ đông hoặc đối thoại với cổ đông:

– Tổ chức họp cổ đông để thông báo kế hoạch giải thể và thu thập ý kiến ​​của cổ đông.

– Nếu cần thiết, thu hồi phiếu bầu để quyết định việc giải thể.

+ Tuân thủ các quy định pháp lý:

– Tuân thủ quy định pháp lý và yêu cầu của cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý doanh nghiệp trong việc thông báo và giải thể.

+ Xác định và quản lý tài sản:

– Đánh giá và xác định tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động.

– Xác định cách thanh lý tài sản và trả nợ.

+ Thanh lý nợ và cam kết tài chính:

– Trả hết các khoản nợ còn lại và cam kết tài chính của công ty.

– Xử lý các giao dịch tài chính cuối cùng và rút tiền từ tài khoản công ty.

+ Thông báo cho đối tác và nhà cung cấp:

– Thông báo cho các đối tác kinh doanh, khách hàng, và nhà cung cấp về việc giải thể và các thay đổi liên quan.

+ Xử lý hợp đồng lao động và nhân sự:

– Loại bỏ hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội cho nhân viên.
Xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách của nhân viên sau giải thể.

+ Nộp báo cáo thuế và các hồ sơ pháp lý:

– Hoàn tất và nộp các báo cáo thuế cuối cùng và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giải thể.

+ Giải thể tài khoản và công bố giải thể:

– Đóng tài khoản ngân hàng của công ty và thông báo giải thể đến cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý doanh nghiệp.

+ Đóng cửa công ty:

– Sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó, công ty có thể đóng cửa hoạt động chính thức.

✅ Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc Tư vấn về Giải thể doanh nghiệp hay thành lập mới công ty, tư vấn soạn thảo hợp đồng , xin giấy phép, đầu tư, luật sư riêng…vv. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 024 6328.3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn