Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng

  Bạn đang thực hiện đầu tư tại Đà Nẵng nhưng có dự án của bạn có một số thay đổi liên quan đến vốn, thời hạn, quy mô,… Bạn băn khoăn không biết phải thực hiện thủ tục Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng như thế nào. Bạn không có nhiều […]

  Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là thay đổi giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình kinh doanh, nhất là trong khi quy định của pháp luật Việt Nam vẫn đang liên tục cập nhật […]

  Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài

  Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài – Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là vốn mà công ty cam kết góp theo quy định của pháp luật.Vốn điều lệ của công ty vốn nước ngoài có thể thấp hơn hoặc bằng tổng mức vốn đầu […]

  Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không gắn liền với việc Giao đất, cho thuê đất của nhà nước thì thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông thường là từ 10 […]

  Gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài

  Theo điều 43 Luật đầu tư năm 2014 thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được xác định như sau: “1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm. 2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế […]

  Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

  Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Trong đó không thể không kể đến các dự án đầu tư vào thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị – kinh […]

  Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

  Nước ta hiện nay đang đẩy mạnh các chính sách thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư ở Việt Nam. Trong đó, Bắc Ninh được biết đến là một tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư dù diện tích nhỏ nhất Việt Nam. […]

  Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: Sau gần 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), hiện nay Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư. Tính đến ngày 20 tháng 11 […]

  Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

  Căn cứ vào Điều 15, nghị định số 83/2015/NĐ-CP trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định cụ thể như sau: 1. Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó […]

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

  Căn cứ vào Điều 14, nghị định số 83/2015/NĐ-CP Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định cụ thể như sau: “1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 […]

  Hotline: 093 883 4386