info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Người nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam

” Kiến thức cho Người nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam ” Hiện nay, xu hướng đầu tư đang ngày càng được chú trọng. Nhiều người lựa chọn đầu tư là con đường để tìm kiếm lợi nhuận có tỷ giá lợi nhuận cao. Đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, kinh doanh,… đều được xem là những hình thức đầu tư hấp dẫn. Số lượng các doanh nghiệp, quỹ đầu tư được hình thành ngày càng nhiều. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển của kinh tế thị trường. Chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các dự án khởi nghiệp là chính sách có giá trị lớn đối với các start-up. Do đó, tỷ lệ các doanh nghiệp mới được thành lập ở Việt Nam cũng ngày càng gia tăng. Nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Việt Nam đầu tư dưới hình thức đầu tư vốn vào các doanh nghiệp này cần đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục để có thể góp vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam như thế nào? Để giúp đỡ nhà đầu tư nước ngoài có thể hiểu rõ hơn quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam, bài viết này sẽ tư vấn cho bạn đọc nội dung về “ Người nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam”.

Người nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam

Người nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài. Họ có quyền đến Việt Nam đầu tư, chính sách pháp luật của Việt Nam luôn tạo những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn từ nước ngoài đến với Việt Nam. Người nước ngoài muốn góp vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể lựa chọn mua cổ phiếu của công ty cổ phần đã phát hành ra công chúng thông qua thị trường chứng khoán, hoặc đến Việt Nam thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty tại Việt Nam, tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài hoặc ngành, nghề công ty kinh doanh để xác định thủ tục nhà đầu tư phải thực hiện.

Trước tiên, cần xác định điều kiện và hình thức đầu tư góp vốn của người nước ngoài vào công ty được thành lập tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam góp vốn vào công ty Việt Nam cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối với một số lĩnh vực cụ thể mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của người nước ngoài thì nhà đầu tư không được sở hữu vượt quá tỷ lệ đó.

Một số ngành nghề có áp dụng điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hình thức hoạt động, phạm vi hoạt động, yêu cầu có sự hợp tác của đối tác Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ quy định đó. Ví dụ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn luật sư, luật sư nước ngoài muốn đến Việt Nam hành nghề cần đáp ứng về hình thức hoạt động như chỉ được thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam, công ty luật nước ngoài. và chỉ được hoạt động trong phạm vi nhất định tổ chức luật sư nước ngoài được phép cung cấp các loại hình dịch vụ pháp lý, ngoại trừ:
– Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam;

– Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

Hình thức đầu tư góp vốn nhà đầu tư có thể lựa chọn bằng việc góp vốn vào công ty hợp danh, công ty TNHH, hoặc mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc phát hành thêm của công ty cổ phần, góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

Lựa chọn mua vốn góp từ thành viên của công ty TNHH, thành viên góp vốn của công ty hợp danh hoặc mua cổ phần từ công ty cổ phần, cổ đông.

Trước khi quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào bất cứ doanh nghiệp nào thì nhà đầu tư cần nghiên cứu rõ về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để xem xét mình có đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện hình thức đầu tư này tại công ty đó hay không.

Khi đáp ứng các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần xem xét tỷ lệ phần vốn góp, số cổ phần mà mình muốn sở hữu trong doanh nghiệp. Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn tới tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có áp dụng điều kiện kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài thì cần tiến hành đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với trường hợp người nước ngoài mua cổ phần của công ty đại chúng thì không cần tiến hành đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư.

Thủ tục đăng ký như sau:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký góp vốn đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có: Văn bản đăng ký góp vốn thể hiện thông tin về doanh nghiệp nhà đầu tư dự kiến sẽ góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi nhà đầu tư góp vốn;

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xép ra văn bản chấp thuận hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nhận được văn bản chấp thuận góp vốn, nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh thay đổi thông tin thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Nhà đầu tư sẽ gửi hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

  • Văn bản thông báo gồm tên, mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin của thành viên mới, số lượng phần vốn góp, cổ phần mà thành viên mới sở hữu, vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của các thành viên.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của thành viên góp vốn, cổ đông mới
  • Giấy tờ liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp( Giấy tờ xác nhận góp vốn của thành viên mới, hợp đồng mua bán)
  • Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Công ty cổ phần liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
  • Văn bản chấp thuận hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Người nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam, Điều chỉnh, Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn