info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục Giải trình tăng giảm vốn đầu tư

” Tìm hiểu về Thủ tục Giải trình tăng giảm vốn đầu tư ” Dù là dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay dự án đầu tư ra nước ngoài , nhà đầu tư đều sẽ có lúc phải tiến hành cách hoạt động điều chỉnh dự án đầu tư. Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi vốn đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư. Vậy nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì? Tiến hành thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư ra sao? Bài viết này sẽ giúp cho nhà đầu tư giải quyết được thắc mắc của mình.

Thủ tục Giải trình tăng giảm vốn đầu tư

Kể từ ngày 1/7/2015 khi Luật đầu tư 2014 và luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực thì nhà đầu tư khi đến Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế sẽ được cấp hai loại giấy chứng nhận đó là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thực hiện thay đổi tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư cần tiến hành điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Vốn đầu tư có thể nhỏ hơn hoặc bằng với vốn điều lệ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 39 Luật đầu tư 2014, vốn đầu tư của dự án là một trong những mục được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó khi có nhu cầu điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư, nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đây là trách nhiệm của nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện đăng ký trực tuyến trên trang web https://dautunuocngoai.gov.vn/.

Nhà đầu tư sẽ được cấp một mã số kê khai trực tuyến, sau đó tiến hành kê khai thông tin hồ sơ điều chỉnh trên trangweb.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp

Nhà đầu tư đem hồ sơ bằng văn bản và mã số kê khai trực tuyến đến cơ quan đăng ký đầu tư để nộp trực tiếp trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến.

Cơ quan đăng ký đầu tư sau khi nhận được hồ sơ sẽ cấp giấy tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Bước 4: Nhận trả kết quả hồ sơ

Đến lịch hẹn nhà đầu tư sẽ đem phiếu hẹn và giấy tờ tùy thân đến cơ quan đăng ký đầu tư để nhận kết quả.

Đối với cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi đến nhận kết quả cần đem theo giấy tờ tùy thân và hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư hoặc do hoạt động điều chỉnh vốn đầu tư dẫn tới dự án trở thành dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu vốn đầu tư của doanh nghiệp bằng với vốn điều lệ của công ty, thì khi điều chỉnh vốn đầu tư, nhà đầu tư cũng phải đồng thời tiến hành thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cần gửi hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về vốn điều lệ của công ty.

Hồ sơ gồm có:

  • Thông báo về thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ về việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của cơ quan quản lý cấp cao trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
  • Văn bản thể hiện doanh nghiệp đã hoàn tất hoạt động tăng, giảm vốn như biên bản quyết định về việc chào bán cổ phần, hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, giấy chứng nhận hoàn thành việc góp vốn của cổ đông, thành viên công ty,…
  • Báo cáo tài chính của công ty gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận được hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Nếu muốn được giải đáp thắc mắc về Thủ tục giải trình tăng giảm vốn đầu tư hoặc tìm hiểu kiến thức về xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, đầu tư, nhãn hiệu, hợp đồng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn.,