info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Việt Nam

Doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Mình để được pháp luật bảo vệ tránh bị nhái giả hàng hóa, sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Trong quá trình tìm hiểu về thủ tục đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề thắc mắc như:

Làm thế nào để đánh giá được khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ?

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Cách mô tả nhãn hiệu như thế nào để có thể bảo hộ được tuyệt đối hình thức, ý nghĩa và cách thức trình bày trên nhãn hiệu?

Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu như thế nào để phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh và chuẩn xác theo bảng phân loại NICE 10 Quốc tế.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Việt Nam

Hãy để Luật Minh Anh giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền với nhiều năm kinh nghiệm đại diện hoàn thành thủ tục bảo hộ nhãn hiệu, am hiểu pháp lý sẽ tư vấn giúp bạn giải đáp những thắc mắc nêu trên.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh

Tư vấn điều kiện nhãn hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký đáp ứng được yêu cầu chấp thuận bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;

Đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn đăng ký;

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng, bao gồm:

  • In mẫu nhãn hiệu gắn trên đơn đăng ký chuẩn xác, rõ ràng;
  • Mô tả nhãn hiệu chi tiết nhằm làm rõ được các yếu tố cấu thành nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu bao quát được hết các ngành nghề trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và chuẩn xác theo bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ NICE 10 Quốc tế;

 Đại diện khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Đại diện khách hàng theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ 12- 18 tháng tùy vào mức độ phức tạp của từng nhãn hiệu;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Việt Nam cho khách hàng là văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ khi Cục sở hữu trí tuệ cấp;