info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Việt Nam được nhiều đơn vị Luật uy tín cung cấp, Luật Minh Anh là một trong những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam đại diện theo sự ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác lập quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ đối với tài sản trí tuệ thông qua hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ.

Vậy, tại sao doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền khi muốn đưa sản phẩm, dịch vụ của Mình lưu thông trên thị trường?

Hoạt động đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ trước khi đưa sản phẩm, dịch vụ ra lưu thông trên thị trường là thủ tục không bắt buộc, Tuy nhiên việc thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nó hạn chế được hiện trạng tranh chấp thương hiệu nhãn hiệu và bảo vệ doanh nghiệp tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng nhái giả nhãn hiệu để chuộc lợi và làm giảm đi uy tín sản phẩm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó khi xảy ra việc nhái giả hàng hóa, sản phẩm hay tranh chấp thương hiệu, doanh nghiệp có quyền khởi kiện và đòi bồi thường xứng đáng đối với những tổn thất gặp phải.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền được Luật Minh Anh cung cấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác lập quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đối với pháp luật, bao gồm:

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu doanh nghiệp muốn Luật Minh Anh đại diện xác lập quyền được pháp luật bảo vệ;

Kiểm tra, đánh giá sơ bộ khả năng chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp;

Tra cứu đối chứng nhãn hiệu nếu doanh nghiệp có yêu cầu để đánh giá được chính xác đến 90% khả năng chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp;

In mẫu nhãn hiệu;

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu;

Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Việt Nam khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền;