info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa bảo hộ tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa bảo hộ tại Việt Nam là dịch vụ uy tín chuyên nghiệp được Luật Minh Anh cung cấp và được hàng nghìn doanh nghiệp sau khi ủy quyền để Luật Minh Anh tiến hành xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ của doanh nghiệp là nhãn hiệu đánh giá là uy tín tốt nhất khi được tư vấn miễn phí và đầy đủ các vấn đề pháp lý và được đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thông qua hình thức tra cứu sơ bộ trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ với chúng tôi.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa bảo hộ tại Việt Nam

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại cơ quan cấp phép:

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;

Bước 1: Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hình thức trong thời gian 01 tháng;

Bước 2: Cục sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn hợp lệ lên Công báo Sở hữu công nghiệp nhằm mục đích để bên thứ 3 có thể phản bác quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu của doanh nghiệp đăng ký trong thời gian 02- 03 tháng tiếp theo;

Bước 3: Thẩm đinhj nội dung đơn trong thời gian 09- 12 tháng tiếp theo;

Bước 4: Cục sở hữu trí trí tuệ cấp văn bằng nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền khi đơn đăng ký của doanh nghiệp thông qua các quá trình thẩm định đều hợp lệ;

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến hoạt động bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam;

Cử luật sư giỏi mảng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý sau:

  • Tư vấn lợi ích của hoạt động bảo hộ độc quyền nhãn hiệu;
  • Tư vấn lợi ích của hoạt động đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan cấp phép;
  • Tư vấn cách thức đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu của khách hàng;

Đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;

Soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép cho khách hàng;