info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa

Thực trạng tranh chấp thương hiệu tại Việt Nam ngày càng nhiều, nguyên nhân là do có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra cùng loại sản phẩm hàng hóa giống nhau nhưng mang những chất lượng khác nhau, mặt khác khi xây dựng thương hiệu lớn mạnh nhiều doanh nghiệp đã không thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm, dịch vụ của mình trước khi lưu thông trên thị trường dẫn đến việc nhái giả các sản phẩm hàng hóa đó.

Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa

Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa

Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa xin tư vấn để doanh nghiệp hiểu rõ về hoạt động bảo hộ độc quyền tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thông qua hình thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Tư vấn lợi ích của việc xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu:

  • Giảm thiểu tối đa vấn đề tranh chấp thương hiệu;
  • Giảm thiểu tối đa vấn đề nhái giả hàng hóa, sản phẩm;
  • Đòi quyền lợi bồi thường xứng đáng khi sảy ra tranh chấp thương hiệu và nhái giả sản phẩm, hàng hóa;

Tư vấn lợi ích của hoạt động đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thông qua hình thức tra cứu đối chứng trước khi đăng ký:

  • Đánh giá được đến 90% khả năng chấp thuận bảo hộ độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
  • Tiết kiệm được chi phí khi đánh giá được khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thấp hoặc không có khả năng bảo hộ khi nhãn hiệu của doanh nghiệp bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã thực hiện thủ tục bảo hộ trước;

Nội dung dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn pháp lý miễn phí về hoạt động xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ của khách hàng;

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

In mẫu nhãn hiệu;

Mô tả nhãn hiệu;

Phân loại hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu;

Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa là văn bằng chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu khi Cục sở hữu trí tuệ cấp;