info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam phải thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư vào Việt Nam, Luật Minh Anh xin được ra một số hướng dẫn thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Những tài liệu thông tin trước khi thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư.

a) Các tài liệu cần chuẩn bị

– Đối với Pháp nhân/doanh nghiệp nước ngoài:

Điều lệ công ty (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập đối với pháp nhân/doanh nghiệp nước ngoài (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự)

Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/doanh nghiệp nước ngoài (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự)

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng thể hiện bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ dự kiến đăng ký tại Việt Nam (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự)

Các tài liệu pháp lý khác./.

– Đối với cá nhân người nước ngoài

Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự).

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng thể hiện bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ dự kiến đăng ký tại Việt Nam (Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự).

Các tài liệu pháp lý khác./.

b) Các thông tin cần chuẩn bị, tìm hiểu trước khi đầu tư

– Địa điểm dự kiến thực hiện dự án;

– Tổng số vốn đầu tư dự kiến/vốn điều lệ dự kiến;

– Ngành nghề kinh doanh/mục tiêu của dự án;

– Số lượng lao động dự kiến sử dụng;

– Tổng diện tích mặt bằng sử dụng;

– Những tác động cho vấn đề môi trường;

– Các thông tin khác./.

2. Hồ sơ Xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư năm 2014 Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoàibao gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với một số dự án đặc thù  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm 2014.

3. Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại mục 2 nêu trên tại Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp của địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật  đầu tư năm 2014. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về việc Xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp về văn phòng luật sư tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn