info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

” Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư ” Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư
Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

Mục tiêu dự án là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, để điều chỉnh mục tiêu dự án, nhà đầu tư cần chứng minh được sự cần thiết của việc thay đổi, cũng như tính khả thi của dự án sau khi bổ sung mục tiêu. Khi đáp ứng được các điều kiện này thì Nhà đầu tư được phép thay đổi mục tiêu dự án.

Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư năm 2014;

Nghị định 118/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Văn bản điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bổ sung thêm mục tiêu dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm quyết định điều chỉnh;

Quyết định về việc bổ sung thêm mục tiêu dự án đầu tư, do các nhà đầu tư ký;

Báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp tại Việt Nam;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư trong trường hợp mục tiêu bổ sung yêu cầu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

– Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian giải quyết trong 2 trường hợp nêu trên thường sẽ kéo dài hơn, thông thường là 20 -25 ngày.

Sau khi đã bổ sung mục tiêu dự án vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư cần bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tương ứng với mục tiêu dự án đã bổ sung.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

Thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Luật Minh Anh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài: xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… luôn mong muốn mang tới những dịch vụ pháp lý tốt nhất tới khách hàng.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về việc Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp về văn phòng luật sư tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn