info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

” Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ” Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận các thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư chẳng hạn tên dự án, mục tiêu quy mô hoạt động, địa điểm thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư của dự án, …

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

Trước đây, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định chung trong Giấy chứng nhận đầu tư. Kể từ khi Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực, 2 loại Giấy này đã được tách riêng, được điều chỉnh bới pháp luật khác nhau và thuộc các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

Việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cần thiết để Nhà đầu tư được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp Nhà đầu tư muốn đầu tư vào Việt Nam đều phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu gồm:

Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế dưới đây:

+ Có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế (có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế (có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế;

Các trường hợp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như đã nêu ở trên.

Đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Tiếp theo, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau thành lập như treo biển, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, nộp thuế môn bài, … theo quy định của pháp luật.

Một điểm khác biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đấy là hàng tháng, hàng quý, hàng năm, doanh nghiệp FDI phải thực hiện thêm thủ tục báo cáo tình hình thực hiện dự án trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về việc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp về Công ty Luật tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn