info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Quá trình thẩm định đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu trí tuệ tương đối kéo dài từ 12 tháng đến 15 tháng, bao gồm các quá trình:

  • Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;
  • Công bố đơn hợp lệ: 02 tháng tiếp theo;
  • Thẩm định nội dung: 09 tháng đến 12 tháng tiếp theo;
Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đại diện theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép. Nội dung dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn về hoạt động đăng ký độc quyền nhãn hiệu của khách hàng trực tiếp tại Văn phòng Luật Minh Anh hoặc thông qua điện thoại, email;

Bước 2: Cử luật sư giỏi trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền miễn phí về hoạt động bảo hộ tài sản trí tuệ cho khách hàng;

Bước 3: Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu của khách hàng;

Bước 4: Tiến hành đánh giá khả năng bảo hộ của cơ quan cấp phép đối với nhãn hiệu của khách hàng thông qua hình thức tra cứu sơ bộ nhãn hiệu, tra cứu đối chứng nhãn hiệu;

Bước 5: Tiến hành soạn thảo hợp đồng đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ khi nhãn hiệu của khách hàng có khả năng đăng ký bảo hộ;

Bước 6: Tiến hành soạn thảo hồ sơ, bao gồm:

  • In mẫu nhãn hiệu;
  • Mô tả nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Bước 7: Tiến hành đại diện thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu của khách hàng, bao gồm:

  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Phản hồi phúc đáp khi cơ quan cấp phép từ chối đơn;
  • Nhận kết quả và bàn giao kết quả tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam khi cơ quan cấp phép cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ;