info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu– Trên thị trường có rất nhiều hàng hóa, dịch vụ giống nhau của nhiều doanh nghiệp khác nhau đang lưu thông. Mỗi lại dịch vụ, hàng hóa giống nhau nhưng đề có những chất lượng khác nhau, vì vậy để người tiêu dùng có thể nhận biết được hàng hóa có chất lượng của thương hiệu nổi tiếng thì nhãn hiệu hàng hóa chính là chỉ dẫn đầu tiên giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được hàng hóa, dịch vụ thường sử dụng.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Để tránh các đối tượng nhái giả, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp và nhằm xác lập quyền lợi được pháp luật bảo vệ hợp pháp đối với nhãn hiệu thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là đăng ký nhãn hiệu độc quyền trước khi đưa hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường.

Vậy, điều kiện để nhãn hiệu hàng hóa được cơ quan cấp phép chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ là gì? Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam sẽ tư vấn để doanh nghiệp hiểu dõ vấn đề này.

  • Nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc nhiều yếu tố hoặc nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể độc đáo, dễ nhận biết;
  • Nhãn hiệu không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa của chủ thể khác đã nộp đơn với ngày ưu tiên sớm hơn, nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ; nhãn hiệu đã hết hiệu lực chưa quá 5 năm tại Việt Nam;

Lợi ích hoạt động đăng ký nhãn hiệu độc quyền là gì? Luật Minh Anh với dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sẽ tư vấn để doanh nghiệp hiểu dõ lợi ích của hoạt động bảo hộ tài sản trí tuệ trong sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp:

Chống lại hành vi giả mạo và cạnh tranh không lành mạnh;

Tạo khả năng độc quyền khai thác thương hiệu;

Thúc đẩy hợp tác, liên doanh liên kết và chuyển giao công nghệ;

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng mẫu nhãn hiệu;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục bảo hộ tài sản trí tuệ tại cơ quan nhà nước;