info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Thương hiệu đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, nó như một dấu ấn có vị trí trong tâm trí khách hàng tạo nên một liên kết với những dòng sản phẩm, sản phẩm này phát triển mạnh được đánh giá cao thì sẽ kéo theo niềm tin về những sản phẩm tiếp theo của doanh nghiệp.

Tư vấn bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Đăng ký thương hiệu độc quyền, bao gồm:

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Đăng ký bảo hộ slogan

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

Đăng ký bảo hộ logo công ty;

Vậy, tại sao doanh nghiệp nên tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu:

Tránh sảy ra tranh chấp thương hiệu;

Khi sảy ra tranh chấp thương hiệu, doanh nghiệp có quyền khởi kiện nhằm đòi lại quyền lợi được pháp luật bảo vệ đối với thương hiệu độc quyền của doanh nghiệp và sẽ được bồi thường xứng đáng;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh:

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền slogan;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền logo công ty;

Quy trình tư vấn bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam của khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Anh;

Tư vấn tra cứu thương hiệu, bao gồm:

  • Tư vấn tra cứu nhãn hiệu;
  • Tư vấn tra cứu slogan;
  • Tư vấn tra cứu kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn tra cứu logo công ty;

Tư vấn mô tả thương hiệu bao gồm:

  • Tư vấn mô tả nhãn hiệu;
  • Tư vấn mô tả slogan;
  • Tư vấn mô tả kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn mô tả logo công ty;

Tư vấn phân nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn thương hiệu, bao gồm:

  • Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;
  • Tư vấn phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn logo công ty;