info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập cơ sở giáo dục

Để giúp nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, Luật Minh Anh với đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tư vấn các giải pháp giúp khách hàng thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập cơ sở giáo dục

 1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Có dự án đầu tư thành lap cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;
 • Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định này;
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định này.
 1. Hồ sơ gồm có
 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác. Nhà đầu tư cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài nộp bổ sung lý lịch tư pháp;
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật (khoản 6 điều 29 NĐ 73/2012/NĐ – CP);
 • Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục, bao gồm các nội dung sau:

+ Loại cơ sở giáo dục đề nghị thành lập; sự cần thiết thành lập cơ sở giáo dục; sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu; nhiệm vụ giáo dục; kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức; quản lý, điều hành;
+ Dự kiến về văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn