info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

 1. Trình tự thực hiện:

 Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Bộ phận này kiểm tra đủ hồ sơ, tiếp nhận và gửi về phòng chuyên môn. Sở tiến hành thẩm định và cấp giấy phép.

 1. Cách thức thực hiện
 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính – Sở GD và ĐT Hà Nội
 1. Thành phần hồ sơ
 • Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm trong hoặc ngoài nhà trường.
 • Đơn đăng ký dạy thêm.
 • Danh sách cán bộ, giáo viên dạy thêm trong hoặc ngoài nhà trường.
 • Danh sách cán bộ, giáo viên xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường.
 • Biên bản kiểm tra tư cách cán bộ, giáo viên và điều kiện mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường.
 1. Cơ quan thực hiện TTHC
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD & ĐT Hà Nội
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD trung học – sở GD & ĐT.